15 lis

Spółka komandytowa jako spółka kapitałowa – szansa na odzyskanie nadpłaconego PCC

Return on Investment Analysis

Spółka komandytowa to spółka kapitałowa na gruncie dyrektywy 2008/7/WE

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlega szereg czynności, w tym te, które  dotyczą spółek. Zaliczają się do nich m.in. zawarcie umowy spółki, wniesienie i podwyższenie wkładów do spółki osobowej, podwyższenie kapitału zakładowego, dopłaty, udzielenie pożyczki spółce przez wspólnika, przekształcenie spółek.

Zakres opodatkowania PCC jest jednak ograniczony przepisami dyrektywy 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Dyrektywę 2008/7/WE stosuje się do spółek kapitałowych (w rozumieniu przepisów tej dyrektywy) i dotyczy ona podatku kapitałowego. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem kapitałowym w rozumieniu tej dyrektywy. Czytaj więcej

03 lis

Usługi niematerialne a koszty uzyskania przychodów

Business investment risk management and performance analysis

Zakup usług niematerialnych może sprawiać problemy podatkowe

Kilka tygodni temu pisaliśmy na blogu o usługach niematerialnych w kontekście podatku u źródła. To nie jedyny obszar, w którym rozliczenie zakupu usług niematerialnych może być kłopotliwe. W tym wpisie zajmiemy się kwestią uwzględniania wydatków na usługi niematerialne w rachunku podatkowym.

Kiedy wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów?

Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w tzw. katalogach „kosztów zabronionych”. Czytaj więcej

06 paź

Jak prawidłowo opisywać towary i usługi na fakturach i paragonach?

Nazwy towarów i usług muszą być precyzyjne

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży m.in. na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, muszą rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej. Przepisy zobowiązują podatników do takiego programowania kas fiskalnych, by paragony zawierały nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację (co potwierdza także praktyka organów podatkowych – np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 września 2016 r., IBPP2/4512-539/16-1/WN). Uchybienie temu obowiązkowi może doprowadzić do ukarania przedsiębiorcy grzywną.

Obowiązek precyzyjnego określenia nazwy towaru lub usługi istnieje także w odniesieniu do faktur wystawianych przez przedsiębiorcówCzytaj więcej

15 wrz

Zakup usług niematerialnych za granicą a podatek u źródła

Background image with world map and connection lines

Kupując za granicą niektóre usługi niematerialne narażasz się na obowiązek zapłaty podatku

Kupowanie za granicą towarów i usług jest powszechną praktyką w obecnych realiach gospodarczych. W tym kontekście przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na zakupywane tam usługi niematerialne. Zakup niektórych usług niematerialnych może wiązać się bowiem z obowiązkiem zapłaty podatku (tzw. podatek u źródła) od wynagrodzenia płatnego zagranicznemu kontrahentowi. Dotyczy to np. usług doradczych, księgowych, reklamowych, a także kupowania biletów lotniczych, praw autorskich i know-how.

Czytaj więcej