Handel kryptowalutami coraz mniej anonimowy

Udostępnij ten wpis:

Planowane zmiany

Wobec osób handlujących kryptowalutami będzie wytoczone potężne działo – i to z dwóch stron.

Po pierwsze, mówi się o nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), rozszerzającej dostęp do historii rachunków bankowych.

Po drugie, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) proponuje objęcie informacji o transakcjach kryptowalutowych automatyczną wymianą pomiędzy państwami.

Nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Obecnie organy mogą już otrzymywać informacje o transakcjach związanych z kryptowalutami w zakresie, w jakim są one dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego. Nowelizacja ma potwierdzić taką możliwość w odniesieniu do transakcji związanych z handlem kryptowalutami.

Nowelizacja zakłada, że dostęp do danych bankowych będzie miał także urząd skarbowy, a nie tylko urząd celno-skarbowy i Szef KAS. Co więcej, dostęp do tych danych będzie „otwarty” na wcześniejszym etapie – sprawa o przestępstwo lub wykroczenie nie będzie musiała toczyć się przeciwko komuś, lecz wystarczy, że będzie prowadzona „w sprawie”. Dane będą mogły być więc pozyskiwane przez zdecydowanie większą liczbę podmiotów i w szerszym niż dotychczas zakresie. Do tej pory zainteresowanie organów w omawianym zakresie skupiało się na zdarzeniach większego kalibru; nowelizacja może to zmienić.

Ważne!

Obecnie bank jest obowiązany do sporządzania i przekazywania informacji dotyczących podejrzanego, tj. osoby, wobec której przedstawiono zarzuty. Wejście w życie omawianej zmiany sprawi, że przedstawienie zarzutów nie będzie konieczne dla uzyskania dostępu do danych bankowych.

Nowelizacja ustawy o KAS nie jest ukierunkowana na pozyskiwanie danych od giełd kryptowalutowych, działających w Polsce. Możliwość uzyskiwania informacji od tych podmiotów przewiduje obowiązujący już art. 45 ust. 1 i 3 tej ustawy. Zmiana, jaką przewiduje się w tym zakresie, to upoważnienie naczelników urzędów skarbowych do pozyskiwania tych danych. Także i w tym zakresie dane będą mogły być pozyskiwane przez zdecydowanie większą liczbę podmiotów.

Zmiany w ustawie o KAS mają wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Propozycja OECD

Obecnie, jeśli rezydent państwa A otworzy rachunek bankowy w państwie B, państwo B przekaże dane o tym rachunku do państwa A – automatycznie, bez konieczności prośby ze strony państwa rezydencji. Na tym polega automatyczna wymiana informacji o rachunkach.

W raporcie OECD uznano [link], że celem tych zmian jest

zapobieganie unikaniu opodatkowania i uchylaniu się od płacenia podatków (…) waluty wirtualne charakteryzują się dużą zmiennością cen, co może skutkować znacznymi zyskami (lub stratami). Inwestycje w wirtualne waluty są znaczące i stanowią potencjalnie ważne źródło dochodów podatkowych.

Propozycja OECD zakłada objęcie transakcji kryptowalutowych automatyczną wymianą informacji. Wydaje się przesądzone, że do przekazywania informacji mają być zobowiązane giełdy kryptowalutowe. OECD rozważa także objęcie tym obowiązkiem innych pośredników, tj. dostawcy portfeli kryptowalutowych. Wymiana informacji ma dotyczyć transakcji sprzedażowych; niewykluczone, że przekazywane będą także dane o posiadanych „kryptoaktywach”.

Jak może wyglądać automatyczna wymiana informacji o kryptowalutach?

Adam (polski rezydent) założył konto na giełdzie kryptowalutowej zarejestrowanej za granicą. Rejestrując się – pod odpowiedzialnością karną – złożył oświadczenie, że jest polskim rezydentem podatkowym. Za pośrednictwem tej giełdy Adam sprzedał kryptowalutę. Informacja o sprzedaży kryptowaluty zostanie przekazana do organów państwa rejestracji giełdy, a następnie do polskich organów podatkowych (państwo rezydencji Adama). Na tej podstawie polskie organy podatkowe mogą zweryfikować, czy Adam odprowadził podatek od sprzedaży.

Jeżeli propozycja OECD zostanie zaaprobowana przez państwa, to należy spodziewać się, że zostanie wdrożona w okolicach 2024 roku.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x