19 Cze

MF zamierza zawiesić pobór PCC od kryptowalut

 

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji umieszczono dziś projekt rozporządzenia Ministra Finansów, na mocy którego zawiesza się pobór podatku od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży i zamiany kryptowaluty.

Co istotne, w treści tego projektu odwołano się do definicji waluty wirtualnej z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która wejdzie w życie 13 lipca 2018 r.:

cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

  1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  2. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  3. pieniądzem elektronicznym (…)
  4. instrumentem finansowym (…)
  5. wekslem lub czekiem.

Zwracamy uwagę, że w świetle omawianego projektu pobór PCC ma być zawieszony w odniesieniu do umów sprzedaży lub zamiany kryptowaluty, zawartych w okresie od 13 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Wejście w życie tego rozporządzenia nie zapewni zatem, że administracja podatkowa nie będzie ubiegała się o zapłatę PCC od transakcji zawartych przed 13 lipca 2018 r.

Jak podkreśla projektodawca w uzasadnieniu projektu rozporządzenia:

proponowane rozwiązanie ma charakter czasowy i pozwoli na dokonanie pogłębionej analizy i przygotowanie rozwiązań systemowych normujących tę przestrzeń gospodarczą, w tym w kontekście podatkowym.

Można zatem spodziewać się projektu ustawy o PCC, w którym unormowana zostanie kwestia opodatkowania transakcji kryptowalutowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *