Polski Ład 2.0 – Co nowego w cenach transferowych?

Udostępnij ten wpis:

We wpisie z dnia 1 lipca 2021 r., przedstawiliśmy proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w zakresie cen transferowych wchodzących w skład pakietu podatkowego „Polskiego Ładu”. Część z uprzednio proponowanych rozwiązań uległo znaczącej zmianie pod wpływem uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji projektu.

Poniżej przedstawiamy najbardziej istotne modyfikacje w stosunku do pierwotnych założeń projektu w zakresie cen transferowych.

Zwolnienie dokumentacyjne dla transakcji dotyczących tzw. czystych refaktur

W pierwotnej wersji projektu zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji tzw. czystego refakturowania przewidziano dla transakcji, w których nie powstaje wartość dodana, zaś rozliczenie następuje bez uwzględniania marży lub narzutu zysku oraz zastosowania kluczy alokacji. W takiej sytuacji, zwolnieniu z obowiązku dokumentacyjnego podlegałyby tylko takie refaktury, gdy jeden podmiot dokonuje refaktury dokładnie na jeden inny podmiot – co w praktyce działalności grup kapitałowych jest sytuacją bardzo rzadką, a zatem uproszczenie miałoby jedynie charakter symboliczny.

W związku ze zgłoszonymi uwagami zdecydowano się jednak na odstąpienie od warunku związanego z brakiem zastosowania klucza alokacji. Po zmianie, możliwe będzie skorzystania ze zwolnienia, także w przypadku zastosowania klucza alokacji, przy czym wymagane będzie zgromadzenie dodatkowych danych w zakresie m.in. wysokości oraz rodzaju refakturowanych kosztów, sposobu zastosowania i uzasadnienia wyboru kluczy alokacji oraz opisu transakcji zawierającego analizę funkcji, ryzyk i aktywów.

Zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji dotyczących usług niskiej wartości dodanej

Na mocy znowelizowanego projektu doszło do rozszerzenia zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji w zakresie transakcji objętych tzw. safe harbour. W pierwotnej wersji projektu zwolnienie dotyczyło pożyczek, kredytów i obligacji, obecnie proponuje się rozszerzenie na objęte safe harbour transakcje dotyczące usług niskiej wartości dodanej.

Równocześnie dodano obowiązek posiadania analizy funkcji, aktywów i ryzyka (analizy funkcjonalnej) przez podmiot chcący skorzystać ze zwolnienia. Jak wskazano w treści uzasadnienia, posiadanie takiej szczególnej dokumentacji w przypadku safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej czyni zbędnym utrzymywanie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji podatkowej.

Podpisanie informacji o cenach transferowych (TPR)

W pierwotnej wersji projektu zaproponowano, aby w sytuacji, gdy u podatnika jest zarząd wieloosobowy, formularz TPR podpisywany był zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu. W obecnej wersji projektu, w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy, informacja ta może być podpisana przez jedną wyznaczoną osobę, wchodzącą w skład tego organu. Wyznaczenie osoby wchodzącej w skład takiego organu do podpisywania informacji o cenach transferowych nie będzie jednak zwalniać pozostałych osób wchodzących w jego skład z odpowiedzialności za niezłożenie informacji. Jak podkreślono w treści uzasadnienia informacje TPR są składane elektronicznie poprzez system eDeklaracje, który nie dopuszcza tzw. wielopodpisu – może je podpisać wyłącznie jedna osoba. Ze względów technicznych modyfikacja tego systemu i wprowadzenie możliwości podpisywania informacji TPR przez wiele osób jest niemożliwe. W konsekwencji, informację TPR będzie podpisywała wyłącznie jedna z osób wchodzących w skład tego organu.

Ocena proponowanych regulacji:

Uwzględnienie w znowelizowanym projekcie część ze zgłoszonych w trakcie konsultacji projektu uwag należy ocenić jako krok w dobrą stronę. Pewien niedosyt budzi, że nie uwzględniono uwag dotyczących sporządzenia dokumentacji cen transferowych i składania informacji TPR w jednym terminie, co pozwoliłoby ułatwić przestrzeganie obowiązków z zakresu cen transferowych. Niestety nie uchylono również nowego obowiązku związanego z weryfikowaniem polskich kontrahentów na okoliczność dokonywania transakcji z rajami podatkowymi, które w świetle opublikowanych ostatnio statystyk przez Ministerstwo Finansów w zakresie raportowania TPR mają marginalne znaczenie.

 

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x