Master file – odpowiedź Ministra Finansów na interpelację

Udostępnij ten wpis:

Z końcem lipca Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską (interpelacja nr 23727), której przedmiotem były kwestie związane z dokumentacją cen transferowych na poziomie grupowym (tzw. master file).

Na wstępie – jedynie dla przypomnienia – wskażmy, że obowiązek ten dotyczy podmiotu należącego do grupy, dla której sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o ile skonsolidowane przychody grupy przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość. Sam master file nie musi być przygotowany przez polski podmiot – wystarczy, że przygotuje go dowolny podmiot z grupy i udostępni podmiotowi polskiemu. W odróżnieniu od pozostałych rodzajów dokumentacji cen transferowych, master file nie musi być obowiązkowo sporządzony w języku polskim – wystarczy wersja angielska.

Przedmiotem interpelacji były trzy kwestie.

Transakcje z „rajami podatkowymi”

W wydanej odpowiedzi na interpelację Minister Finansów potwierdził, że obowiązek sporządzenia master file nie dotyczy sytuacji, gdy podmiot – choć należy do grupy podmiotów powiązanych – był objęty obowiązkiem sporządzenia dokumentacji na poziomie lokalnym tylko z uwagi na zawarcie transakcji z podmiotem z raju podatkowego. Zatem dla realizacji tego obowiązku konieczne jest powstanie obowiązku dokumentacyjnego także dla transakcji kontrolowanej (tj. przeprowadzanej z podmiotem powiązanym).

To cenna wskazówka, zwłaszcza w kontekście istotnego rozszerzenia obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji z podmiotami z rajów podatkowych od 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku przygotowania dokumentacji na poziomie lokalnym

Tzw. local file przygotowywany jest dla transakcji przekraczających określone progi wartości – dopiero wówczas powstaje obowiązek dokumentacyjny. Przepisy przewidują jednak sytuacje, gdy pomimo powstania obowiązku, podmiot powiązany może skorzystać ze zwolnienia. Zwolnienie dotyczy tylko transakcji krajowych i może być zastosowane w kilku przypadkach (najpowszechniejszym jest przypadek nieponiesienia straty podatkowej przez żadną ze stron transakcji).

W wydanej odpowiedzi na interpelację Minister Finansów wskazał, że objęcie podmiotu powyższym zwolnieniem oznacza sytuację, w której nie zaistnieje też obowiązek przygotowania master file.

Weryfikacja warunków do sporządzenia master file

Ostatnią (i chyba najbardziej interesującą) kwestią poruszoną w interpelacji jest weryfikacja przez podmiot objęty polskimi przepisami o cenach transferowych warunków do sporządzenia master file. Najczęściej bowiem obowiązek ten dotyczy polskich spółek-córek międzynarodowych grup, gdzie konsolidacja sprawozdań i ustalenie wyników grupy odbywa się na poziomie centrali znajdującej się w innym kraju.

W interpelacji skierowanej do Ministra Finansów przedstawiono ciekawą koncepcję – weryfikację poprzez pozyskania z centrali oświadczenia o braku spełnienia warunków. Tę koncepcję Minister Finansów jednak odrzucił – w udzielonej odpowiedzi wskazał, że konieczne jest, aby podmiot podlegający polskim przepisom o cenach transferowych dochował należytej staranności w zakresie weryfikacji obowiązku. Wypowiedź tę organ rozwinął wyjaśniając, że przykładem takich działań jest weryfikacja wartości przychodów skonsolidowanych grupy (co, jak wypada przypuszczać, rzetelne może być tylko w przypadku, gdy podmiot ten dysponuje skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym).

Co ciekawe, sam przepis o master file nie wspomina o należytej staranności przy weryfikacji (chodzi tu oczywiście o należytą staranność w rozumieniu pewnej instytucji prawnej, a nie rozumianą potocznie). Inaczej jest choćby przy weryfikacji „rzeczywistego właściciela” mającego siedzibę w „raju podatkowym” (nowy przepis od 2020 r. – pisaliśmy o tym tutaj).

Rzecz jest o tyle istotne, że w praktyce nie należą do rzadkości sytuacje, w której polskie spółki zależne międzynarodowych grup mają problemy z pozyskaniem określonych informacji z centrali. W świetle odpowiedzi Ministra Finansów dysponowanie skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wydaje się jednak jedyną bezpieczną opcją.

Wypada na koniec zaznaczyć, że sama odpowiedź na interpelację nie ma waloru ochronnego dla podatników (nie są to objaśnienia podatkowe ani interpretacja ogólna). Niemniej stanowi wskazówkę przy wykładni przepisów, może stanowić także argument w sporze z organem podatkowym (także w kontekście procesowej zasady zaufania do organów administracji publicznej).

 

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x