Zawieszenie działalności spółki – jako sposób na przeczekanie trudnych czasów

Udostępnij ten wpis:

Z czym wiąże się zawieszenie działalności?

W ostatnich miesiącach wiele firm zostało dotkniętych skutkami pandemii. Aby zredukować koszty prowadzenia nierentownej działalności i przeczekać ciężki okres, warto rozważyć zawieszenie działalności gospodarczej.

Spółka prawa handlowego może zawiesić działalność gospodarczą z dowolnego powodu na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące pod warunkiem, że nie zatrudnia pracowników.

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Może także przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia.

Co z podatkiem dochodowym?

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej, podatnicy nie mają obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy za okres objęty zawieszeniem. Dotyczy to zarówno spółek będących podatnikami CIT, jak i wspólników spółek osobowych w odniesieniu do dochodów osiągniętych za pośrednictwem tych spółek.

Z przywileju tego mogą również skorzystać również podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Dzięki temu w trakcie zawieszenia działalności nie muszą oni obliczać ani wpłacać ryczałtu.

Trzeba jednak pamiętać, że mimo zawieszenia działalności, spółka albo wspólnicy spółek osobowych nadal powinni złożyć zeznanie roczne. Ma być ono informacją dla urzędu skarbowego o okresie zawieszenia działalności.

Co z VAT?

W okresie zawieszenia działalności przepisy zwalniają z obowiązku składania deklaracji miesięcznych (VAT-7), czy kwartalnych (VAT-7K). Jest to znaczne ułatwienie dla podatników. Trzeba jednak pamiętać, że zwolnienie dotyczy tylko pełnych okresów rozliczeniowych. Zatem w przypadku zawieszenia działalności w trakcie miesiąca, należy złożyć deklarację VAT za ten okres. Ustawodawca przewidział jeszcze szereg innych wyjątków, a mianowicie zwolnienie nie obejmuje:

  1. podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  2. podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem,
  3. okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Co ważne, zawieszenie działalności na minimum 6 miesięcy wiąże się z automatycznym wykreśleniem podatnika z rejestru VAT.

Z dniem wznowienia działalności podatnik zostanie, również automatycznie, ponownie wpisany do tego rejestru.

Gdyby jednak w czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca miał dokonywać czynności opodatkowanych VAT, powinien on poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie, za który są one wykonywane. Zawiadomienie powinno nastąpić przed zawieszeniem działalności albo przed rozpoczęciem wykonywania czynności.

Czy przedsiębiorca może odliczyć podatek naliczony z faktur VAT otrzymanych w okresie zawieszenia działalności?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. W interpretacji z 23 sierpnia 2019 r. (0111-KDIB3-1.4012.392.2018.2.WN) uznano, że:

odliczenie podatku naliczonego jest prawem podatnika nie obowiązkiem. Zatem podatnik może złożyć deklarację w okresie zawieszenia działalności i wykazać w niej kwotę podatku naliczonego do odliczenia. Zatem Wnioskodawca będzie miał prawo, w okresie zawieszenia działalności, do złożenia deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których zawieszenie dotyczy w sytuacji poniesienia wydatków, które stanowią czynności niezbędne do utrzymania źródła przychodów (…)

Prawo do odliczenia przysługuje chociażby wobec podatku naliczonego z faktur VAT dotyczących rat leasingowych oraz faktur wykupu samochodu osobowego z leasingu za okres zawieszenia działalności gospodarczej. W interpretacjach wskazuje się, że jest to możliwe po spełnieniu dwóch warunków:

  1. umowa leasingu operacyjnego powinna być zawarta przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej a
  2. samochód wykorzystywany był w prowadzonej działalności do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. np. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 marca 2011 r.- IPPP1-443-256/11-4/MP).

Podobnie rzecz ma się w stosunku do comiesięcznych opłat za abonament telefoniczny firmowych telefonów czy opłat za Internet wykorzystywany w firmie. Znajdą tu zastosowanie analogiczne warunki, co w przypadku leasingu: umowy z odpowiednimi operatorami powinny być zawarte przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej oraz powinno nastąpić wznowienie działalności gospodarczej, w ramach której usługi te będą związane z czynnościami opodatkowanymi (zob. Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 marca 2009 r. – ITPP1/443-1114/08/KM).

Co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w okresie zawieszenia działalności?

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora KIS z 12 grudnia 2018 r. (0114-KDIP3-1.4011.473.2018.2.IF) wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i uwzględnione w rocznym zeznaniu podatkowym, jeśli zapewniają one możliwość wznowienia działalności oraz dokonania zwrotu nabytych od kontrahenta produktów.

Do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można zatem opłaty za najem biura, telefony, podatki od nieruchomości, opłaty za serwis internetowy – za okres wypowiedzenia tych umów (zob. Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 września 2010 r.- IPPB1/415-594/10-3/JB).

Składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono tą działalność.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x