Zawieszenie działalności spółki – jako sposób na przeczekanie trudnych czasów

Z czym wiąże się zawieszenie działalności? W ostatnich miesiącach wiele firm zostało dotkniętych skutkami pandemii. Aby zredukować koszty prowadzenia nierentownej działalności i przeczekać ciężki okres, warto rozważyć zawieszenie działalności gospodarczej. Spółka prawa handlowego może zawiesić działalność gospodarczą z dowolnego powodu na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące pod warunkiem, że […]