Pełnomocnictwo ogólne – nowe korzyści dla podatników

Udostępnij ten wpis:

 

Zmiany w zakresie pełnomocnictw

Od 1 stycznia 2016 r. do przepisów procedury podatkowej wprowadzone zostały nowe rodzaje pełnomocnictw w sprawach podatkowych – pełnomocnictwa szczególne i do doręczeń. Natomiast szczególnie interesującą zmianą dla podatników jest wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych. Możliwość korzystania z nich uruchomiona zostanie już od 1 lipca – warto zatem przyjrzeć się na jakich zasadach funkcjonować będzie to rozwiązanie i jakie będą zalety jego stosowania.

Zakres pełnomocnictwa ogólnego

Pełnomocnictwo ogólne to istotna nowość dla podatników – rozwiązanie dotychczas nie funkcjonujące w przepisach procedury podatkowej. Stanowi upoważnienie dla pełnomocnika do działania w imieniu podatnika we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Jest to więc pełnomocnictwo o bardzo szerokim zastosowaniu – upoważnia do reprezentowania w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowań podatkowych. postępowań kontrolnych, postępowań w sprawach wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych. Jednakże w dalszym ciągu jest to pełnomocnictwo procesowe – nie będzie więc obejmować np. prawa do podpisywania i składania w imieniu podatnika deklaracji podatkowych (w tym zakresie nadal konieczne będzie udzielanie pełnomocnictw UPL-1 lub UPL-1P).

Udzielanie pełnomocnictwa ogólnego

Od początku roku wszystkie pełnomocnictwa procesowe udzielane są na urzędowym formularzu. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego będzie to formularz PPO-1. W odróżnieniu od pełnomocnictw szczególnych i do doręczeń, pełnomocnictwo ogólne będzie składane tylko drogą elektroniczną. Co do zasady powinno zostać złożone przez podatnika-mocodawcę, jednakże w przypadku korzystania z profesjonalnego pełnomocnika (doradcy podatkowego, adwokata, radcy prawnego) może być złożone przez tego pełnomocnika. Pełnomocnictwo ogólne składane będzie do tzw. Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych – i dopiero od momentu wpływu do tego rejestru wywierać będzie skutek (podobnie jak odwołanie lub zmiana zakresu tego pełnomocnictwa). Będzie także możliwość zgłoszenia tego pełnomocnictwa do rejestru za pośrednictwem systemu Centralnej Ewidencji i i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Jak będą działać pełnomocnictwa ogólne?

Do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych dostęp będą mieć wszystkie organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Nie będzie konieczności osobnego składania tego pełnomocnictwa do każdej sprawy podatkowej – i w tym miejscu widać ogromną korzyść tego rozwiązania. Dotychczas bowiem do każdej sprawy podatkowej konieczne było złożenie osobnego pełnomocnictwa. Przykładowo, nie było możliwości ustanowienia pełnomocnika przed wszczęciem postępowania podatkowego. Jedynym wyjątkiem były kontrole podatkowe, dla celów których podatnik mógł uprzednio ustanowić tzw. stałego reprezentanta. Od 1 lipca ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego oznaczać będzie, że organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej pierwsze kroki kierować będą już do pełnomocnika, a nie do podatnika.

Procedura „elektroniczna”

Przy okazji omawiania pełnomocnictw warto wspomnieć, że w sprawach, w których pełnomocnikiem jest doradca podatkowy (lub inny pełnomocnik profesjonalny) wszelkie pisma organów doręczane są w zasadzie w sposób elektroniczny. W ten sam sposób pełnomocnik może składać pisma organowi. To znaczne uproszczenie działania w sprawach podatkowych (choć niepozbawione zagrożeń) i potencjalne przyspieszenie postępowania. Obowiązek doręczeń elektronicznych nie obejmuje jeszcze podatników, którzy nie korzystają z pomocy profesjonalnych pełnomocników – choć także oni mogą wyrazić zgodę na taki sposób doręczania.

 

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x