Sprzedaż gruntu z rozpoczętą inwestycją budowlaną – kwalifikacja na gruncie VAT

Sprzedaż gruntu z rozpoczętą inwestycją budowlaną – kwalifikacja na gruncie VAT

W podatku od towarów i usług inne zasady dotyczą dostaw gruntów niezabudowanych, zaś inne gruntów zabudowanych. W przypadku tych ostatnich bowiem, przedmiotem dostawy są generalnie budynki, czy też budowle znajdujące się na gruncie i to w odniesieniu do nich ustala się stawkę podatku, czy też możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego.