Restrukturyzacje i reorganizacje – czy należy raportować schemat podatkowy?

Restrukturyzacje i reorganizacje – czy należy raportować schemat podatkowy?
Udostępnij ten wpis:

Restrukturyzacje i reorganizacje to czynności, o których szybko dowiaduje się organ podatkowy – są ujawniane w KRS. Należy zatem zadbać o zaraportowanie schematu podatkowego, jeśli w danym przypadku występują obowiązki z zakresu MDR. W przeciwnym wypadku można narazić się na sankcje. Niezaraportowanie schematu podatkowego stanowi bowiem przestępstwo skarbowe.

 

Korzyść podatkowa i zmiana zasad opodatkowania

Po pierwsze, schemat podatkowy może powstać w związku ze zmianą zasad opodatkowania wskutek czynności, które są ukierunkowane na osiągnięcie korzyści podatkowej (nawet jeśli jest to tylko jeden z celów).

Na tej podstawie raportowaniu mogą podlegać następujące zdarzenia:

  • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub jawnej w spółkę kapitałową celem skorzystania z estońskiego CIT;
  • zamiana ról w spółce komandytowej (dotychczasowy komandytariusz staje się komplementariuszem);
  • wniesienie aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej;
  • darowizna przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do fundacji rodzinnej.

 

Nabycie spółki przynoszącej straty

Po drugie, elementem czynności restrukturyzacyjnych może być nabycie spółki zamiast tworzenia nowej.

W tym przypadku należy wziąć pod uwagę, że podjęcie decyzji o nabyciu spółki przynoszącej straty (np. celem wykorzystania strat w przyszłości) może podlegać raportowaniu jako schemat podatkowy.

 

Planowany spadek EBIT po przeniesieniu funkcji, ryzyka lub aktywów

Po trzecie, raportowaniu podlega:

  • przeniesienie pomiędzy podmiotami funkcji, ryzyka lub aktywów,
  • jeżeli przewidywany roczny wynik finansowy podmiotu przenoszącego przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim okresie po tym przeniesieniu wyniósłby mniej niż 50% przewidywanego rocznego EBIT, gdyby nie dokonano przeniesienia.

W tym przypadku nie jest konieczne osiągnięcie korzyści podatkowej – wystarczy samo wystąpienie ww. zdarzenia.

W tym kontekście pojawia się pytanie, czy raportowanie może objąć następujące rodzaje zdarzeń:

  • przekształcenia;
  • połączenia;
  • podziały;
  • wnoszenie aportów przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw.

Moim zdaniem celem raportowania związanego z planowanym spadkiem EBIT jest wychwycenie przez administrację podatkową tzw. nietransakcyjnego przeniesienia potencjału do osiągania zysków. Jako przykład można podać „faktyczne” przeniesienie działalności handlowej ze spółki A do spółki B, wiążące się ze sprzedażą towarów handlowych, rozwiązaniem umów z pracownikami przez spółkę A i nawiązaniu tych umów przez spółkę B, a także z przeniesieniem bazy klientów ze spółki A do spółki B.

W tym ujęciu raportowaniu nie podlegałyby restrukturyzacje kodeksowe.

Nawet gdyby odrzucić powyższą tezę, to skoro mówimy o planowanym spadku EBIT, to należy założyć, że chodzi o porównanie wyników dwóch działających podmiotów gospodarczych. Takie porównanie jest niemożliwe w przypadku przekształceń i połączeń.

 

Przeniesienie praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych

Po czwarte, raportowaniu podlega przeniesienie praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych, o ile następuje pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W trakcie różnego rodzaju restrukturyzacji może dochodzić do przenoszenia takich praw. Wydaje się to jednak niewystarczające dla powstania obowiązku raportowania.

Moim zdaniem raportowanie wystąpi, jeśli celem restrukturyzacji jest przeniesienie takich praw. Jeśli jednak jest to skutek uboczny reorganizacji, to uważam, że nie ma obowiązku raportowania.

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie oceny, czy masz obowiązek zaraportować schemat podatkowy lub chcesz, abyśmy przygotowali plik MDR dla Ciebie – zapraszamy do kontaktu. Przyjrzymy się Twojej sprawie i chętnie pomożemy. Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz kontaktowy poniżej.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x