Teren budowlany czyli jaki?

W przypadku dostawy gruntu niezabudowanego możliwe są dwie opcje opodatkowania: albo dostawa gruntu jest opodatkowana stawką 23% VAT, albo dostawa gruntu korzysta ze zwolnienia podatkowego. Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.