Dekoracje świąteczne jako koszty uzyskania przychodu

Udostępnij ten wpis:

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia dziś kilka słów o tym jakie wydatki na dekorację biura mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, jakie warunki muszą być spełnione by dekoracja mogła być kosztem uzyskania przychodu, a także czy można odliczyć niewielkie prezenty dla kontrahentów.

Dekoracje świąteczne

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej jako: u.p.d.o.f.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zatem aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien on, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

  • musi pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f.,
  • powinien być właściwie udokumentowany.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Za wydatki na reprezentację należy bez wątpienia uznać te koszty, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy (czy działalności).

Jak wskazano w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/1/415-39/14/ESZ wydatki na dekorację poczekalni i recepcji (stroiki świąteczne, choinki, kwiaty w wazonach i inne tego typu rzeczy) nie zostały wprost wskazane w art. 23 u.p.d.o.f. – nie zostały przez ustawodawcę wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie mieszczą się one również w pojęciu „reprezentacji”, w kontekście wskazanym powyżej. Co do zasady wydatki na zakup wyposażenia (a takim właśnie składnikiem majątku są dekoracje) lokalu (czy też jego części) wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Zaznaczyć jednakże należy, że ww. wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej jedynie w takim zakresie w jakim racjonalnie jest to uzasadnione charakterem tej działalności i wyłącznie pod warunkiem ich należytego udokumentowania.

Jeżeli zatem bezpośrednim celem poniesienia przedmiotowych wydatków jest możliwość stworzenia miłej i spokojnej atmosfery dla klientów (w przypadku Wnioskodawczyni – pacjentów oczekujących na wizytę w poczekalni i recepcji gabinetu stomatologicznego), to wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Podkreślić należy, że wydatki te będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów tylko i wyłącznie w sytuacji, jeśli nie mają one charakteru osobistego.

Z kolei w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB3/423-253/09-2/KK wskazano, że gdyby dekoracje przekraczały zwyczajowo przyjęte normy w danej branży czy okolicy, były nadzwyczaj wystawne, bardziej ekskluzywne, wytworne, odpowiednio drogie, poprawiały znacząco estetyczny wizerunek firmy oraz były umieszczane wyłącznie w pomieszczeniach, gdzie przyjmowani są zazwyczaj tylko określeni klienci (np. sala konferencyjna, biura osób reprezentujących Spółkę), wtedy zastosowanie znalazłby przepis art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: u.p.d.o.p.), tj. wydatki Spółki, na wystawne dekoracje, nie mogłyby zostać uznane przez Spółkę za koszty uzyskania przychodów.

Wydatki na zakup kwiatów doniczkowych, ciętych, kompozycji kwiatowych oraz bukietów, jak też wydatki na różnego rodzaju elementy dekoracyjne (np. bombki, stroiki, choinki) mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, mając na uwadze fakt, że wystrój świąteczny jest w obecnych warunkach rynkowych wymogiem stawianym przez klientów.

Upominki dla kontrahentów

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wyrażonym w interpretacji nr IPPB5/423-857/09-2/AM wydatki ponoszone na upominki reklamowe, co do zasady zawierające logo Spółki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Natomiast wydatki na upominki bez logo firmy przekazywane wyselekcjonowanym klientom w sytuacjach ściśle związanych z realizowanymi zadaniami biznesowymi, np. podpisanie umowy, ustalenie warunków współpracy, jako koszty reprezentacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p.

Podsumowanie

Wydatki na zakup dekoracji lokalu lub jego części mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Wydatki na dekoracje nie będą mogły być ujęte jako koszt uzyskania przychodu jeżeli przekraczałyby zwyczajowo przyjęte normy w danej branży czy okolicy, byłyby nadzwyczaj wystawne, bardziej ekskluzywne, wytworne, odpowiednio drogie, poprawiałyby znacząco estetyczny wizerunek firmy oraz były umieszczane wyłącznie w pomieszczeniach, gdzie przyjmowani są zazwyczaj tylko określeni klienci (np. sala konferencyjna, biura osób reprezentujących Spółkę). Wydatki ponoszone na upominki reklamowe, co do zasady zawierające logo Spółki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, natomiast wydatki na upominki bez logo firmy przekazywane wyselekcjonowanym klientom w sytuacjach ściśle związanych z realizowanymi zadaniami biznesowymi nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x