TSUE potwierdza obniżoną stawkę VAT dla usług wstępu na indywidualne i grupowe zajęcia rekreacyjne pod nadzorem instruktora

Udostępnij ten wpis:

O ile stawka VAT dla usług wstępu na indywidualne zajęcia rekreacyjne nie budzi wątpliwości podatników (stawka 8%), o tyle niejasne jest, czy stawką obniżoną opodatkowana jest usługa wstępu na zajęcia grupowe oraz korzystanie podczas ćwiczeń ze wsparcia instruktora. Wyrazem niejasności są wydawane wiążące informacje stawkowe przez Dyrektora KIS.

Wątpliwości mają jednak nie tylko polscy podatnicy prowadzący siłownię czy salę fitness. Za sprawą pytania prejudycjalnego sądu belgijskiego, Trybunał Sprawiedliwości UE rozpatrywał, czy umożliwienie korzystania z obiektów sportowych (siłowni, sali fitness itp.) podlega obniżonej stawce VAT tylko wówczas, gdy nie towarzyszy mu udzielanie – indywidualnie lub w odniesieniu do grupy – wskazówek dotyczących treningu.

Stan faktyczny sprawy

Sprawa dotyczy spółki The Escape Center prowadzącej siłownię. Spółka przyznaje swoim klientom prawo dostępu do pomieszczeń siłowni, w których mogą korzystać ze sprzętu w celu wzmacniania kondycji fizycznej i rozwijania muskulatury. Korzystanie ze sprzętu odbywa się indywidualnie lub grupach, z ograniczonym wsparciem instruktora lub bez niego. Spółka oferuje również usługi treningu personalnego oraz zajęcia grupowe.

The Escape Center deklarowała opodatkowanie świadczonych usług według stawki podstawowej VAT. Po analizie orzecznictwa krajowego spółka doszła jednak do wniosku, że świadczone usługi powinny być opodatkowane stawką obniżoną, w związku z czym zażądała zwrotu nadpłaconego podatku.

Ze stanowiskiem spółki nie zgodził się organ podatkowy. Sprawa trafiła ostatecznie do sądu, który
w obliczu niejednolitego stanowiska organów i sądów wystąpił z pytaniem prejudycjalnym do TSUE.

Stanowisko TSUE

Wyrokiem z 22 września 2022 r. w sprawie C-330/21 The Escape Center TSUE stwierdził, że świadczenie usług polegających na przyznawaniu prawa do korzystania z obiektów sportowych siłowni i na udzielaniu indywidualnego lub grupowego wsparcia może podlegać obniżonej stawce VAT, gdy wsparcie to:

  • jest związane z korzystaniem z owych obiektów i jest ono niezbędne do uprawiania sportu
    i wychowania fizycznego lub
  • ma charakter dodatkowy w stosunku do prawa do korzystania z owych obiektów lub
    w stosunku do ich rzeczywistego wykorzystywania.

W uzasadnieniu Trybunał odniósł się do koncepcji świadczeń kompleksowych. Podkreślił, że niektóre rodzaje aktywności fizycznej uprawiane na siłowni wymagają w sposób konieczny nadzoru umożliwiającego ich uprawianie lub mogą być uprawiane wyłącznie w ramach zajęć grupowych.
W związku z tym dostęp do siłowni umożliwiającej uprawianie takiej aktywności fizycznej, indywidualny nadzór i zajęcia grupowe, do których ów dostęp uprawnia, są elementami powiązanymi, które co do zasady stanowią jedno świadczenie.

Zdaniem TSUE istotne znaczenie dla uznania świadczonych usług za świadczenie złożone ma oferowanie klientom pakietów uprawniających do dostępu zarówno do pomieszczeń siłowni celem indywidualnych ćwiczeń, jak i do zajęć grupowych, bez jakiegokolwiek rozróżnienia ze względu na rodzaj rzeczywiście wykorzystywanego obiektu i ewentualny udział w zajęciach grupowych.

Należy jednak zwrócić uwagę na istotne „ale”.

Analiza omawianego wyroku prowadzi do wniosku, że nie każde spersonalizowane wsparcie oraz zajęcia grupowe będą stanowiły usługi dodatkowe dla usługi wstępu do obiektów sportowych.
W przypadku, gdy celem spersonalizowanego wsparcia lub zajęć grupowych realizowanych na siłowni nie jest zwykły nadzór nad uprawianiem niektórych rodzajów aktywności fizycznej lub zwykłe wsparcie udzielane przy ich uprawianiu, lecz przede wszystkim nauczanie lub trenowanie dyscypliny sportowej nie będziemy mieć do czynienia ze świadczeniem kompleksowym – usługi takie nie będą opodatkowane stawką obniżoną.

Wyrok TSUE a praktyka polskich organów podatkowych

Wyrok TSUE nie stanowi rewolucji na krajowym podwórku. Dyrektor KIS potwierdza w wydawanych WIS, że stawką 8% opodatkowane są przykładowo następujące usługi:

  • nauka gry w tenisa z trenerem dla dzieci i młodzieży realizowana w ramach treningów grupowych (WIS z 26 kwietnia 2022 r., nr 0112-KDSL2-1.440.337.2021.6.SS),
  • zajęcia grupowe typu fitness prowadzone przez instruktorów (WIS z 4 października 2021 r., nr 0112-KDSL2-1.440.199.2021.2.BK),
  • grupowe zajęcia taneczne z instruktorem (WIS z 2 czerwca 2022 r., nr 0112-KDSL1-1.440.87.2022.2.MJ).

Tezy wyroku TSUE stanowią zatem potwierdzenie obecnej praktyki organów podatkowych.

Co wyrok TSUE oznacza w praktyce?

Zastrzeżenie poczynione przez TSUE w zakresie celu spersonalizowanego wsparcia oraz zajęć grupowych jest ważną wskazówką dla podatników przy określaniu skutków podatkowych świadczonych usług.

Dla skorzystania ze stawki obniżonej baczną uwagę należy przywiązywać do zakresu zadań instruktora obecnego na sali ćwiczeń. Instruktor ma służyć przede wszystkim wsparciem, opieką dla osoby korzystającej z urządzeń siłowni (sali fitness). Rolą instruktora powinna być kontrola przestrzegania przez ćwiczących regulaminu ćwiczeń, dbanie o bezpieczeństwo ćwiczących, o odpowiednie przygotowanie sali do ćwiczeń, pomoc przy objaśnianiu sposobu wykonywania ćwiczeń.

Jeżeli celem usługi nie jest wstęp na zajęcia i korzystanie ze znajdujących się w sali urządzeń, lecz opieka instruktora/trenera i korzystanie z jego porad w ściśle określonym celu, wówczas istnieje ryzyko opodatkowania takiej usługi stawką podstawową. Organy mogą uznać, że podatnik świadczy usługi treningu personalnego, a nie wstępu na zajęcia rekreacyjne, dla których usługą dodatkową jest wsparcie instruktora m.in. w prawidłowym wykonywaniu ćwiczeń (por. interpretacja indywidualna DIS w Warszawie z 13 października 2015 r., nr IPPP2/4512-816/15-2/MT).

Analiza przytoczonych WIS potwierdza, że zakres zadań instruktora jest istotny dla określenia skutków podatkowych usługi wstępu. Z opisów usług wynika, że zadania instruktorów nie wykraczały poza nadzór i opiekę nad ćwiczącymi korzystającymi z obiektów sportowych.

W przypadku wątpliwości co do roli instruktora podczas zajęć indywidualnych i grupowych podatnicy powinni zastanowić się nad wystąpieniem z wnioskiem o wydanie WIS w celu potwierdzenia stawki VAT dla świadczonych usług wstępu na zajęcia rekreacyjne.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x