„Składka” z tytułu reklamy czyli dlaczego dziś nie oglądamy naszych ulubionych programów?

Udostępnij ten wpis:

Dziś wielu z nas włączając telewizor lub wchodząc na stronę internetową portalu informacyjnego natrafiło na czarne tło z komunikatem „Tu powinien być Twój ulubiony program” lub „Tu powinien być Twój ulubiony serwis internetowy”, a poniżej ukazywał się krótki komunikat, z którego wynikało, że brak treści wynika z akcji protestacyjnej związanej z planowanymi przez rząd pracami nad projektem ustawy o tzw. składce z tytułu reklamy. Czym ma być owa składka? Kto będzie miał obowiązek jej uiszczenia? W jakiej wysokości i kiedy powstanie obowiązek jej zapłaty? Jak wyglądają zasady uiszczania i podziału składki? Na te pytania odpowiadamy dziś na naszym blogu.

Czym jest składka z tytułu reklamy?

Składka z tytułu reklamy to nowy pomysł Ministerstwa Finansów, Funduszów i Polityki Regionalnej, który ma wspomóc finansowo Narodowy Fundusz Zdrowia, Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów oraz Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków. Projekt ustawy wprowadza dwa rodzaje składki – składkę z tytułu reklamy konwencjonalnej, a więc tej w telewizji, radiu, prasie i na nośnikach zewnętrznych oraz składkę z tytułu reklamy internetowej.

Na kim ciąży obowiązek zapłaty składki?

Zgodnie z projektem ustawy do uiszczenia składki z tytułu reklamy konwencjonalnej obowiązani będą:

 • Dostawcy usług medialnych;
 • Nadawcy;
 • Podmioty prowadzące kino;
 • Podmioty umieszczające reklamę na nośniku zewnętrznym reklamy;
 • Wydawcy.

Podmioty te będą obowiązane uiszczać składkę, jeżeli uzyskają przychody z tytułu nadawania reklamy ponad kwotę 1 000 000 zł, a w przypadku zamieszczania reklam w prasie – ponad kwotę 15 000 000 zł.

W przypadku reklamy internetowej do zapłaty składki obowiązany będzie usługodawca, który:

 • świadczy na terenie Polski usługę reklamy internetowej,
 • jego ogólne przychody, bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy bez względu na miejsce ich osiągnięcia, przekroczyły w roku obrotowym 750 000 000 euro
 • zaś jego przychody, bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy z tytułu świadczenia na terytorium Polski samej tylko reklamy internetowej przekroczyły 5 000 000 euro.

Co stanowi podstawę obliczenia składki?

Podstawą obliczenia składki są:

 • w przypadku składki z tytułu reklamy konwencjonalnej – suma przychodów uzyskana w roku kalendarzowym;
 • w przypadku składki z tytułu reklamy internetowej – iloczyn uzyskanego przychodu, bez względu na miejsce jego osiągnięcia, z tytułu reklamy internetowej oraz wyrażonego w procentach udziału liczby odbiorców, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ogólnej liczbie odbiorców reklamy internetowej świadczonych przez płatnika, bądź grupę podmiotów, do której należy płatnik.

Przychodem jest wszystko co stanowi zapłatę za reklamę pomniejszoną o podatek od towarów i usług.

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty składki?

Obowiązek zapłaty składki z tytułu reklamy konwencjonalnej powstaje z chwilą osiągnięcia w roku kalendarzowym przychodów w wysokości:

 • 1 000 000 zł z tytułu nadawania reklamy w telewizji i w radiu, wyświetlania reklamy w kinie oraz umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy;
 • 15 000 000 zł z tytułu zamieszczania reklamy w prasie

– i dotyczy przychodów powyżej tej kwoty.

Obowiązek zapłaty składki z tytułu reklamy internetowej powstaje z chwilą osiągnięcia przychodu i nie jest uzależniony od progów kwotowych jak w przypadku reklamy konwencjonalnej. Przychód  uznaje się za uzyskany w chwili, gdy staje się on należny.

Jaka jest stawka składki?

W przypadku składki z tytułu reklamy internetowej składka wynosi 5 % podstawy wymiaru składki.

Nieco bardzie skomplikowana jest kwestia stawki składki z tytułu reklamy konwencjonalnej, bowiem tu przepisy uzależniają wysokość składki od tego czy reklama jest świadczona w prasie czy przy użyciu innych środków, a dodatkowo inaczej traktowana jest reklama towarów kwalifikowanych od pozostałych. Towarami kwalifikowanymi są produkty lecznicze, suplementy diety, wyroby medyczne oraz napoje z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących.

W odniesieniu do składki z tytułu reklam w telewizji, radiu, kinie i na zewnętrznym nośniku reklamy stawki składki wynoszą:

1) w przypadku towarów innych niż towary kwalifikowane:

 • 7,5 % podstawy składki – dla podstawy składki od 1 000 000 zł do 50 000 000 zł;
 • 10 % nadwyżki podstawy składki ponad kwotę 50 000 000 zł;

2)  w przypadku towarów kwalifikowanych:

 • 10 % podstawy obliczenia składki – dla podstawy składki od 1 000 000 zł do 50 000 000 zł;
 • 15 % nadwyżki podstawy składki ponad kwotę 50 000 000 zł.

W odniesieniu do składki z tytułu reklam w prasie stawki składki wynoszą:

1) w przypadku towarów innych niż towary kwalifikowane:

 • 2 % podstawy obliczenia składki – dla podstawy składki od 15 000 000 zł do 30 000 000 zł;
 • 6 % nadwyżki podstawy składki ponad kwotę 30 000 000 zł;

2)  w przypadku towarów kwalifikowanych:

 • 4 % podstawy obliczenia składki – dla podstawy składki od 15 000 000 zł do 30 000 000 zł;
 • 12 % nadwyżki podstawy składki ponad kwotę 30 000 000 zł.

Jakie są zasady uiszczania i podziału składek?

W pierwszej kolejności wskazać należy, że organem właściwym w sprawie składek będzie Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej. W przypadku składki od reklamy konwencjonalnej płatnik składki będzie obowiązany do 25 lipca każdego roku wpłacić zaliczkę za pierwsze półrocze, zaś do 25 stycznia obliczyć i wpłacić składkę za cały rok, z uwzględnieniem zaliczki za pierwsze półrocze. W przypadku reklamy internetowej płatnik składki będzie miał obowiązek obliczyć i wpłacić składkę do 25 stycznia za poprzedni rok, bez obowiązku uiszczania zaliczek półrocznych.

Składki z tytułu reklamy mają stanowić w:

 • 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • 35% przychód Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów;
 • 15% przychód Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

Podsumowanie

Prace nad wprowadzeniem składki z tytułu reklamy są obecnie we wczesnym stadium. Niewątpliwie dzisiejszy protest znacznej części mediów wpłynie na zainteresowanie szeroko rozumianej opinii publicznej proponowanymi regulacjami. Nie sposób przewidzieć, czy dzisiejszy protest zablokuje wprowadzenie składki. Jeśli jednak proponowane regulacje wejdą w życie należy spodziewać się przeniesienia kosztów składki na korzystających z telewizji, prasy, radia czy portali internetowych lub do zwiększenia ilości prezentowanych nam reklam.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x