Dobra wiara a karuzele podatkowe w VAT – jak sobie poradzić z kontrolą podatkową?

Handsome businessman standing with boxing gloves over gray background. Looking at camera

Odliczenie VAT na celowniku organów podatkowych

Praktyka wskazuje na coraz większą liczbę kontroli podatkowych u przedsiębiorców, którzy pechowo nabyli duże ilości towaru od nieuczciwych kontrahentów. Kontrole te dotknąć mogą różnych branż. Okazuje się, że „ryzykownym” jest nie tylko sektor paliwowy, obrót elektroniką czy złomem, ale także sprzedaż słodyczy, napojów energetycznych czy nawet rajstop. Niczego nieświadomy przedsiębiorca może zatem dokonać zakupów od kontrahentów, będących, jak się później okazuje (po przeprowadzeniu długotrwałych i drobiazgowych, zwykle, postępowań), elementem struktur przestępczych, których celem było wyłudzenie VAT.

Co z tym zrobić?

Rosnąca skala problemu, z jakim muszą mierzyć się uczciwi przedsiębiorcy nabywający tego rodzaju towary (czy to z przeznaczeniem do dalszej sprzedaży, czy też w celu wykorzystania w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej), stawia nabywców przed problemem, w jaki sposób poradzić sobie z zarzutami braku dobrej wiary oraz niedochowania należytej staranności przy nabyciu tych towarów.

W jaki sposób należy zachować się podczas kontroli podatkowej, aby zwiększyć swoje szanse na korzystne zakończenie takiego postępowania?

Czytaj dalej Dobra wiara a karuzele podatkowe w VAT – jak sobie poradzić z kontrolą podatkową?

Pre-współczynnik w praktyce – czyli dziel i odliczaj

Prozent

Pół roku obowiązywania przepisów

Przepisy o „sposobie określenia proporcji”, czyli o tzw. pre-współczynniku w VAT obowiązują już blisko pół roku. To zatem dobry moment na krótkie podsumowanie najistotniejszych wyzwań i wątpliwości, jakie pojawiły się dotychczas przy stosowaniu nowych przepisów. Dla przypomnienia dodajmy, że pre-współczynnik dotyczy tych podatników, którzy nabyte towary i usługi wykorzystują zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza. Czytaj dalej Pre-współczynnik w praktyce – czyli dziel i odliczaj

Pełnomocnictwo ogólne – nowe korzyści dla podatników

Vertrag schlieen Stift berreichen

Zmiany w zakresie pełnomocnictw

Od 1 stycznia 2016 r. do przepisów procedury podatkowej wprowadzone zostały nowe rodzaje pełnomocnictw w sprawach podatkowych – pełnomocnictwa szczególne i do doręczeń. Natomiast szczególnie interesującą zmianą dla podatników jest wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych. Możliwość korzystania z nich uruchomiona zostanie już od 1 lipca – warto zatem przyjrzeć się na jakich zasadach funkcjonować będzie to rozwiązanie i jakie będą zalety jego stosowania. Czytaj dalej Pełnomocnictwo ogólne – nowe korzyści dla podatników