Nowa kwota wolna a obowiązki płatników

Hope of investor concept

Zmiany w kwocie wolnej od podatku

Niedawno pisaliśmy na blogu o zmianach w podatkach, które wejdą w życie w 2017 r. Jedną z takich zmian jest nowelizacja przepisów dotyczących kwoty wolnej w podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wysokości dochodów, przy uzyskaniu których podatnicy nie płacą PIT. Zmiana ta wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r. (sygn. akt K 21/14).

W konsekwencji, od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać będzie skomplikowany system obliczania kwoty zmniejszającej podatek. Upraszczając, będzie się on cechować degresywnością, czyli kwota wolna będzie maleć wraz ze wzrostem dochodów podatnika. Przykładowo, osoby zarabiające do 550 zł miesięcznie będą cieszyć się kwotą wolną na poziomie 6600 zł rocznie. Z kolei dla osób, których podstawa opodatkowania będzie wyższa od 11 000 zł, lecz nie będzie przekraczać 85 528 zł, kwota wolna od podatku się nie zmieni i wyniesie tak jak dotychczas 3 091 zł.

Zmiana kwoty wolnej, jak widać, będzie korzystna dla niektórych podatników. A na co powinni przygotować się płatnicy? Czytaj dalej Nowa kwota wolna a obowiązki płatników

Dekalog starannego kupca – jak nie zostać ofiarą przestępstw karuzelowych w VAT?

Moses with Two Stones of Ten Commandments Cartoon Illustration

Rośnie liczba kontroli i postępowań prowadzonych przez urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowych, corocznie wzrasta także suma podatku naliczonego z faktur zakwestionowanych przez organy podatkowe i organny kontroli skarbowe w takich postępowań.

Ofiarami działalności przestępczej oszustów karuzelowych pozostają najczęściej niczego nieświadomi przedsiębiorcy.

W tym kontekście rodzi się pytania: jak zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami? Co można zrobić, aby legitymować się dobrą wiarą i należytą starannością?

Zapraszamy do zapoznania się z naszą broszurą, w której przedstawiamy dziesięć “przykazań” starannego kupca (ostrożnego przedsiębiorcy).

TAK, proszę o przesłanie na mój adres e-mailowy broszury i proszę o zapisanie mnie do newslettera, w ramach którego wysyłane będą informacje o nowych wpisach i materiałach do pobrania.
E-mail nie będzie wykorzystany do przesyłania informacji reklamowych ani spamu internetowego, cenimy sobie prywatność naszych czytelników.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Interpretacje podatkowe – iluzoryczna ochrona?

Man Holding Part Of An Umbrella

Moc ochronna interpretacji indywidualnej

Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej nie może szkodzić wnioskodawcy – o czym stanowi Ordynacja podatkowa. Jak wiemy, uzyskanie interpretacji, w dużym uproszczeniu, przed dokonaniem transakcji zabezpiecza podatnika w taki sposób, że rozliczenie podatkowe danego zdarzenia w sposób, zaaprobowany przez organ podatkowy w interpretacji – gwarantuje, że stanowisko podatnika nie zostanie zakwestionowane.

Podatnik, w razie zmiany interpretacji czy nieuwzględnienia jej w postępowaniu podatkowym (ponieważ interpretacje nie są formalnie wiążące, jest to możliwe), nie zapłaci podatku, ani odsetek za zwłokę (nie grozi mu także odpowiedzialność karna skarbowa).

“Zastosowanie” się do interpretacji

Czytaj dalej Interpretacje podatkowe – iluzoryczna ochrona?

Zmiany podatkowe 2017, czyli co przyniesie fiskus pod choinkę

Miser monster and cheapskate scrooge hand symbol with wearing a red coat as an icon for winter holiday selfish behavior and selfishness isolated on a white background.

Szczęśliwego Nowego Roku Podatkowego!

Wielkimi krokami zbliża się Nowy Rok, na który ustawodawca przygotował podatnikom szereg niespodzianek w przepisach podatkowych. Duża część zmian stanowi efekt procesów legislacyjnych zakończonych dopiero w ostatnim czasie, choć jest też kilka nowelizacji, których treść znana była od dawna. W porównaniu z nowelizacjami ostatnich lat zmiany są daleko idące, a ich kierunek w znacznej części determinowany hasłami walki z nadużyciami podatkowymi. W tym roku fiskus uznał, że podatnicy nie byli grzeczni i nie zasłużyli na prezent. Poniższy tekst przedstawia tylko wybrane zmiany – o niektórych już zresztą wspominaliśmy, a do niejednej jeszcze powrócimy w przyszłości. Czytaj dalej Zmiany podatkowe 2017, czyli co przyniesie fiskus pod choinkę

Zaprzestanie wykonywania działalności a spis z natury w VAT

Machine  crire - crivain - The end

Zakończenie działalności nie jest neutralne podatkowo

Koniec działalności to nie koniec obowiązków związanych z podatkami. Jeden z takich obowiązków występuje na gruncie podatku od towarów i usług, a dotyczy on następujących sytuacji:

  • rozwiązanie spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
  • zaprzestanie przez podatnika VAT będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zobowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o VAT, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

We wskazanych wyżej przypadkach podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury. Czytaj dalej Zaprzestanie wykonywania działalności a spis z natury w VAT

Uszczelnienie systemu podatkowego – kijem w podatnika

Vector illustration ferocious Bulldog baseball player hits a ball

Zmiany w prawie podatkowym – kij czy marchewka?

Ostatnie dwa lata funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce to czas dynamicznych zmian przepisów podatkowych, nakierowanych, przede wszystkim, na przeciwdziałanie unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania. Chodzi tu o przepisy, które weszły w życie w 2015 oraz 2016 r., a także rozwiązania, które wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. oraz pomysły i projekty aktualnie dyskutowane na forum rządowym bądź parlamentarnym. Celem tych działań jest oczywiście zwiększenie dochodów budżetowych. W tym kontekście rodzą się dwa pytania:

  • czy przyjęte i planowane rozwiązania nie uderzą w uczciwych przedsiębiorców (kij)?
  • czy, jeśli celem ustawodawcy jest zwiększenie wpływów budżetowych, nie należałoby pomyśleć o działaniach, które zwiększałyby zaufanie podatników do państwa (wprowadzenie gwarancji ochrony praw podatników itp.), co zmniejszałoby zjawisko ucieczki od opodatkowania (marchewka)?

Spółka komandytowa jako spółka kapitałowa – szansa na odzyskanie nadpłaconego PCC

Return on Investment Analysis

Spółka komandytowa to spółka kapitałowa na gruncie dyrektywy 2008/7/WE

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlega szereg czynności, w tym te, które  dotyczą spółek. Zaliczają się do nich m.in. zawarcie umowy spółki, wniesienie i podwyższenie wkładów do spółki osobowej, podwyższenie kapitału zakładowego, dopłaty, udzielenie pożyczki spółce przez wspólnika, przekształcenie spółek.

Zakres opodatkowania PCC jest jednak ograniczony przepisami dyrektywy 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Dyrektywę 2008/7/WE stosuje się do spółek kapitałowych (w rozumieniu przepisów tej dyrektywy) i dotyczy ona podatku kapitałowego. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem kapitałowym w rozumieniu tej dyrektywy. Czytaj dalej Spółka komandytowa jako spółka kapitałowa – szansa na odzyskanie nadpłaconego PCC

Usługi niematerialne a koszty uzyskania przychodów

Business investment risk management and performance analysis

Zakup usług niematerialnych może sprawiać problemy podatkowe

Kilka tygodni temu pisaliśmy na blogu o usługach niematerialnych w kontekście podatku u źródła. To nie jedyny obszar, w którym rozliczenie zakupu usług niematerialnych może być kłopotliwe. W tym wpisie zajmiemy się kwestią uwzględniania wydatków na usługi niematerialne w rachunku podatkowym.

Kiedy wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów?

Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w tzw. katalogach „kosztów zabronionych”. Czytaj dalej Usługi niematerialne a koszty uzyskania przychodów

Działka z dopuszczeniem zabudowy – opodatkowanie dostawy VAT

Beautiful Summer sunset over field of hay bales in countryside landscape

Zwolnienie dla dostawy gruntów

Przepisy ustawy o VAT zwalniają z podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Nowelizacja ustawy o VAT ze skutkiem od 1 kwietnia 2013 r. wprowadziła do ustawy pojęcie „terenów budowlanych” odsyłając wyraźnie do przeznaczenia gruntów wynikającego z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku MPZP. Jakkolwiek treść przepisów nie wydaje się specjalnie skomplikowana, to jednak istnieją w dalszym ciągu wątpliwości odnośnie praktycznego stosowania zwolnienia. Czytaj dalej Działka z dopuszczeniem zabudowy – opodatkowanie dostawy VAT

Jak prawidłowo opisywać towary i usługi na fakturach i paragonach?

Nazwy towarów i usług muszą być precyzyjne

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży m.in. na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, muszą rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej. Przepisy zobowiązują podatników do takiego programowania kas fiskalnych, by paragony zawierały nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację (co potwierdza także praktyka organów podatkowych – np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 września 2016 r., IBPP2/4512-539/16-1/WN). Uchybienie temu obowiązkowi może doprowadzić do ukarania przedsiębiorcy grzywną.

Obowiązek precyzyjnego określenia nazwy towaru lub usługi istnieje także w odniesieniu do faktur wystawianych przez przedsiębiorcówCzytaj dalej Jak prawidłowo opisywać towary i usługi na fakturach i paragonach?