CIT Estoński i wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą – z czym to się je?

Zgodnie z art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – dalej „CIT”, opodatkowaniu ryczałtem (tzw. estońskim CIT) podlega dochód odpowiadający m.in. wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą). Podstawę opodatkowania ryczałtem […]