SLIM VAT 3 – czy na pewno prosty, lokalny i nowoczesny VAT (po raz trzeci)?

Zakończyły się konsultacje publiczne do projektu zmian ustawy o VAT. W opublikowanym 4 listopada 2022 r. raporcie z tych konsultacji, Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie do projektu SLIM VAT 3 kilku zmian. Zmodyfikowany projekt SLIM VAT 3 został zamieszczony  w Rządowym Centrum Legislacji 22 listopada 2022 r. Pierwotnie zakładano, że kolejny pakiet SLIM VAT (ang. simple, […]