Kiedy usługi nauczania są zwolnione z VAT?

Zwolnienie dla nielicznych… Ustawa o VAT zwalnia od podatku szereg usług edukacyjnych, m.in. usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty, uczelnie i tym podobne instytucje. Zwalnia się także usługi kształcenia/ przekwalifikowania zawodowego, prowadzone zgodnie z odrębnymi przepisami lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację lub finansowane ze środków publicznych. Siłą rzeczy to dość wąskie zwolnienie. […]