Konsekwencje nielegalnego zatrudniania pracowników – praca „na czarno” a podatki i składki.

Wprowadzając Nowy Ład ustawodawca sformułował kilka celów jakie chciał osiągnąć, jednym z nich jest: Przeciwdziałanie „szarej strefie” w obszarze zatrudnienia i konkurencji.   Idea   W uzasadnieniu rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk 1532 – przedstawiony Sejmowi […]