Opodatkowanie zysków sprzed przekształcenia

Zyski z lat ubiegłych w spółce przekształconej Polski Ład sprawił, że obecnie często dochodzi do przekształceń: a) jednoosobowych przedsiębiorców w sp. z o.o.; b) spółek cywilnych i jawnych w sp. z o.o. W takich sytuacjach pojawia się wątpliwość co do opodatkowania zysków wypracowanych w jednoosobowej działalności lub w spółce cywilnej/jawnej. Rodzi się pytanie, czy wypłata […]