Wsparcie dla Ukrainy przez spółki na estońskim CIT – jest przełom!

Dyskryminacja spółek „estońskich” 7 marca wystosowaliśmy wraz z Adamem Bartosiewiczem apel o niedyskryminowanie spółek na estońskim CIT. Chodziło o to, że MF zaplanowało zmiany w ustawach o CIT i PIT premiujące wsparcie dla Ukrainy – jednocześnie pozostawiając bez zmian spółki na estońskim CIT. W efekcie – udzielenie pomocy przez taką spółkę skutkowało natychmiastowym podatkiem do zapłaty […]