Opłata targowa – kiedy i od czego?

W 2021 r. z uwagi na kwestie pandemiczne zawieszono pobór opłaty targowej, a gminy otrzymały rekompensatę z tytułu utraconych wpływów. W 2022 r. opłata targowa może być pobierana, ale relatywnie wysokie koszty jej poboru, wątpliwości co do zakresu przedmiotowego oraz spadające (ze względu na przenoszenie się handlu do wnętrz budynków) wpływy z opłaty powodują, iż […]