Świadczenie kompleksowe na gruncie VAT

Częstą sytuacją jest sprzedaż towarów lub usług łącznie. Przykłady takich sytuacji są następujące: dostawa okna z montażem; wynajem lokalu z dostarczeniem mediów; dostawa płyty DVD z książką. Aby określić skutki podatkowe dostarczenia takich świadczeń na gruncie VAT, konieczne jest oparcie się na koncepcji świadczeń kompleksowych.