Czy uchwała NSA położy kres instrumentalnemu zawieszaniu przez organy podatkowe biegu terminu przedawnienia?

Uchwałą z 24 maja 2021 r. w sprawie o sygn. akt I FPS 1/21 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że ocena przesłanek zastosowania przez organy podatkowe przy wydawaniu decyzji podatkowej przepisów pozwalających na wstrzymanie lub zawieszenie biegu przedawnienia mieści się w granicach sprawy sądowej kontroli legalności tej decyzji. Temat tej uchwały i jej znaczenia dla podatników […]