Slim VAT – najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług

Z początkiem roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące podatku od towarów i usług. Zmiany zostały określone mianem „slim VAT”, które to według Ministerstwa Finansów jest „akronimem utworzonym ze słów simple, local and modern.” Rzeczywiście, w założeniu nowelizacja ma ułatwić i unowocześnić rozliczenia w zakresie podatku VAT. Główne obszary zmian to: ułatwienia dla eksporterów, spójne […]