Jak ustalić rzeczywistego beneficjenta przy zgłaszaniu spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Na kim ciąży obowiązek zgłoszenia? Jakie są terminy? Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakazują zgłosić informacje o rzeczywistych beneficjentach i reprezentantach następujących spółek: spółek jawnych; spółek komandytowych; spółek komandytowo-akcyjnych; spółek z ograniczoną odpowiedzialnością; spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych. W tym zakresie obowiązują następujące terminy: