Zmiana pojęcia pierwszego zasiedlenia w ustawie o VAT – co oznacza w praktyce?

Pierwsze zasiedlenie w VAT – historii ciąg dalszy Na naszym blogu wielokrotnie poruszaliśmy problematykę opodatkowania obrotu nieruchomościami w VAT, w tym w szczególności kwestię tzw. pierwszego zasiedlenia. Byliśmy świadkami swojego rodzaju pełzającej rewolucji w zakresie kształtowania się znaczenia tego pojęcia. Pisaliśmy o wyroku NSA z 14 maja 2015 r., o pytaniu prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości UE i […]