Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka – uchwała NSA

Kiedy sprzedaż nieruchomości podlega wyłączeniu z opodatkowania w podatku dochodowym? Odpłatne zbycie nieruchomości (poza działalnością gospodarczą) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeśli zostanie dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie danej nieruchomości. Dwie linie orzecznicze Powstaje przy tym pytanie, w jaki sposób liczyć ten termin w sytuacji, […]