Uszczelnienie systemu podatkowego – kijem w podatnika

Vector illustration ferocious Bulldog baseball player hits a ball

Zmiany w prawie podatkowym – kij czy marchewka?

Ostatnie dwa lata funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce to czas dynamicznych zmian przepisów podatkowych, nakierowanych, przede wszystkim, na przeciwdziałanie unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania. Chodzi tu o przepisy, które weszły w życie w 2015 oraz 2016 r., a także rozwiązania, które wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. oraz pomysły i projekty aktualnie dyskutowane na forum rządowym bądź parlamentarnym. Celem tych działań jest oczywiście zwiększenie dochodów budżetowych. W tym kontekście rodzą się dwa pytania:

  • czy przyjęte i planowane rozwiązania nie uderzą w uczciwych przedsiębiorców (kij)?
  • czy, jeśli celem ustawodawcy jest zwiększenie wpływów budżetowych, nie należałoby pomyśleć o działaniach, które zwiększałyby zaufanie podatników do państwa (wprowadzenie gwarancji ochrony praw podatników itp.), co zmniejszałoby zjawisko ucieczki od opodatkowania (marchewka)?

Spółka komandytowa jako spółka kapitałowa – szansa na odzyskanie nadpłaconego PCC

Return on Investment Analysis

Spółka komandytowa to spółka kapitałowa na gruncie dyrektywy 2008/7/WE

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlega szereg czynności, w tym te, które  dotyczą spółek. Zaliczają się do nich m.in. zawarcie umowy spółki, wniesienie i podwyższenie wkładów do spółki osobowej, podwyższenie kapitału zakładowego, dopłaty, udzielenie pożyczki spółce przez wspólnika, przekształcenie spółek.

Zakres opodatkowania PCC jest jednak ograniczony przepisami dyrektywy 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Dyrektywę 2008/7/WE stosuje się do spółek kapitałowych (w rozumieniu przepisów tej dyrektywy) i dotyczy ona podatku kapitałowego. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem kapitałowym w rozumieniu tej dyrektywy. Czytaj dalej Spółka komandytowa jako spółka kapitałowa – szansa na odzyskanie nadpłaconego PCC

Usługi niematerialne a koszty uzyskania przychodów

Business investment risk management and performance analysis

Zakup usług niematerialnych może sprawiać problemy podatkowe

Kilka tygodni temu pisaliśmy na blogu o usługach niematerialnych w kontekście podatku u źródła. To nie jedyny obszar, w którym rozliczenie zakupu usług niematerialnych może być kłopotliwe. W tym wpisie zajmiemy się kwestią uwzględniania wydatków na usługi niematerialne w rachunku podatkowym.

Kiedy wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów?

Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w tzw. katalogach „kosztów zabronionych”. Czytaj dalej Usługi niematerialne a koszty uzyskania przychodów