Działka z dopuszczeniem zabudowy – opodatkowanie dostawy VAT

Beautiful Summer sunset over field of hay bales in countryside landscape

Zwolnienie dla dostawy gruntów

Przepisy ustawy o VAT zwalniają z podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Nowelizacja ustawy o VAT ze skutkiem od 1 kwietnia 2013 r. wprowadziła do ustawy pojęcie „terenów budowlanych” odsyłając wyraźnie do przeznaczenia gruntów wynikającego z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku MPZP. Jakkolwiek treść przepisów nie wydaje się specjalnie skomplikowana, to jednak istnieją w dalszym ciągu wątpliwości odnośnie praktycznego stosowania zwolnienia. Czytaj dalej Działka z dopuszczeniem zabudowy – opodatkowanie dostawy VAT

Jak prawidłowo opisywać towary i usługi na fakturach i paragonach?

Nazwy towarów i usług muszą być precyzyjne

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży m.in. na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, muszą rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej. Przepisy zobowiązują podatników do takiego programowania kas fiskalnych, by paragony zawierały nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację (co potwierdza także praktyka organów podatkowych – np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 września 2016 r., IBPP2/4512-539/16-1/WN). Uchybienie temu obowiązkowi może doprowadzić do ukarania przedsiębiorcy grzywną.

Obowiązek precyzyjnego określenia nazwy towaru lub usługi istnieje także w odniesieniu do faktur wystawianych przez przedsiębiorcówCzytaj dalej Jak prawidłowo opisywać towary i usługi na fakturach i paragonach?

Umorzenie zaległości nie dla poszkodowanych przez zaniedbania państwa – sprawa ZAiKS

Hand grabbing money bag

Przesłanki umorzenia zaległości podatkowych – nowe orzecznictwo

Parę miesięcy temu pisaliśmy na blogu o nowym orzecznictwie NSA liberalizującym podejście do problematyki umorzenia zaległości podatkowych. Sąd ten coraz częściej wskazuje, że możliwość umorzenia zaległości nie może być ograniczana wyłącznie do sytuacji, w których brak zapłaty podatku wynikał z okoliczności nadzwyczajnych (np. klęsk żywiołowych).

Jednocześnie zauważono, że pojęcie ważnego interesu podatnika funkcjonuje w szerszym znaczeniu i przesłanka ta może wystąpić także w związku ze znacznym wzrostem wydatków i spadkiem dochodów firmy, a także koniecznością ponoszenia wydatków na ochronę zdrowia przedsiębiorcy oraz członków najbliższej rodziny.

A co z błędami państwa?

Czytaj dalej Umorzenie zaległości nie dla poszkodowanych przez zaniedbania państwa – sprawa ZAiKS