Jak wykreślić hipotekę urzędu skarbowego?

Hipoteka jako zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego Ustanowienie hipoteki na nieruchomości podatnika stanowi jeden ze sposobów zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego (zapłaty zaległości podatkowych). Ustanowienie hipoteki miało przy tym daleko idące konsekwencje dla samego bytu zobowiązania podatkowego. Otóż zgodnie z art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką (a także zastawem skarbowym) nie ulegają przedawnieniu, […]