Jak wykreślić hipotekę urzędu skarbowego?

Haus unter Richterhammer
Hipoteka jako zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego
Ustanowienie hipoteki na nieruchomości podatnika stanowi jeden ze sposobów zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego (zapłaty zaległości podatkowych). Ustanowienie hipoteki miało przy tym daleko idące konsekwencje dla samego bytu zobowiązania podatkowego. Otóż zgodnie z art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką (a także zastawem skarbowym) nie ulegają przedawnieniu, choć mogą by wówczas egzekwowane wyłącznie z przedmiotu hipoteki (lub zastawu). Oznacza to, że przepis ten stanowił podstawę do „zamrożenia” przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dlaczego piszę w czasie przeszłym?

Czytaj dalej Jak wykreślić hipotekę urzędu skarbowego?

Członek zarządu świadczący usługi zarządzania na rzecz spółki jako podatnik VAT

Rear view of a full length man in a formal suit who is looking out the window in a modern panoramic meeting room in Singapore. The concept of highly professional financial or legal services.

Inaczej w PIT, inaczej w VAT

Z wieloletniej i ugruntowanej już praktyki sądów administracyjnych i organów podatkowych wynika, że na gruncie podatku dochodowego wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu zawsze stanowić będzie przychód z działalności wykonywanej osobiście. Sądy i organy konsekwentnie odmawiają uznania przychodów osiąganych w ten sposób za przychody związane z działalnością gospodarczą. Na gruncie VAT uznanie, że czynności nie stanowią działalności gospodarczej oznacza wyłączenie z zakresu tego podatku. Sprawa nie jest jednak tak oczywista jak w podatku dochodowym – dotychczas nie wypracowano jednolitego podejścia w tym zakresie. Mając na względzie konstrukcję odliczenia podatku naliczonego – ryzyko zakwestionowania takich usług w VAT obciąża zarówno członka zarządu będącego usługodawcą, jak i spółkę – usługobiorcę. Czytaj dalej Członek zarządu świadczący usługi zarządzania na rzecz spółki jako podatnik VAT

Sprzedaż działek budowlanych przez osobę fizyczną a VAT

Land for sale

Czy jednorazowa sprzedaż działek “prywatnych” w ogóle może podlegać VAT?

Jeśli posiadasz grunt – działkę rolną – w atrakcyjnej okolicy, co do której potencjalnie istnieje możliwość zabudowy, trudno nie rozważyć podzielenia jej na mniejsze parcele oraz podjęcia działań, które zmierzałyby do umożliwienia ich zabudowy. Stanowi to wyraz racjonalnego gospodarowania swoim majątkiem i zwiększenia jego wartości.

W momencie jednak podjęcia decyzji o sprzedaży tak wydzielonych działek powstaje pytanie, czy osoba fizyczna, która dokonuje tego rodzaju czynności może być uznana za podatnika VAT?

Gdyby tak było, trzeba byłoby liczyć się z koniecznością poniesienia 23% podatku od towarów i usług (przy czym z reguły ciężar tego podatku poniesie sprzedający – nabywca, o ile nie jest podatnikiem VAT, mającym prawo do odliczenia, nie będzie zainteresowany dopłatą dodatkowych kwot ponad wartość rynkową ziemi).

Czytaj dalej Sprzedaż działek budowlanych przez osobę fizyczną a VAT