Paliwo w ryczałcie za korzystanie z samochodów służbowych

polskie pienidze, zotwki, paliwo, tankowanie paliwa
Nieodpłatne korzystanie z samochodu służbowego przychodem dla pracownika

Umożliwienie korzystania przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi jego przychód ze stosunku pracy. Przez lata otwartym pozostawało pytanie o to, w jaki sposób ustalić wysokość tego przychodu. Pojawiały się pomysły, aby odwołać się do stawek wynajmu samochodów spotykanych na rynku, czy też oprzeć się na stawkach tzw. kilometrówki z przepisów wykonawczych Ministra Infrastruktury.

Czy można prościej? Ryczałt!

Czytaj dalej Paliwo w ryczałcie za korzystanie z samochodów służbowych

Brak obowiązku stosowania prewspółczynnika przed 2016 r.

button prozent smile

Korzystny wyrok WSA w Szczecinie

W jednym z poprzednich wpisów poruszyliśmy temat stosowania nowych przepisów o prewspółczynniku, wskazując na wątpliwości dotyczące ograniczenia w odliczeniu VAT w odniesieniu do zakupów dokonanych przed 1 stycznia 2016 r. W ostatnim czasie opublikowane zostało uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 16 czerwca 2016 r. (I SA/Sz 322/16), w którym Sąd potwierdził brak konieczności ograniczania odliczenia przed 2016 r. w przypadku zakupów dokonywanych na cele mieszane – związane z działalnością gospodarczą i z działalnością inną niż działalność gospodarcza. Czytaj dalej Brak obowiązku stosowania prewspółczynnika przed 2016 r.

Jednolity Plik Kontrolny – stanowisko fiskusa korzystne dla działalności naukowej

Cartoon Character Einstein Isolated on White Background. Vector EPS 10.

Interpretacja ogólna rozszerza zakres podmiotów objętych okresem przejściowym

Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące szczególnych zasad raportowania do organów podatkowych ksiąg podatkowych i ewidencji VAT przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Rozwiązanie to – korzystne głównie dla fiskusa – nałożyło nowe obciążenia administracyjne na podatników. Z tego powodu w przepisach przewidziany został okres przejściowy (wyłączenie z obowiązku) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Istnieje jednak duża grupa podatników, którzy prowadzą księgi przy użyciu programów komputerowych, lecz nie posiadają statutu przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – sytuacją tej grupy zajął się Minister Finansów w wydanej 20 czerwca 2016 r. interpretacji ogólnej (nr PK4.8012.55.2016). Czytaj dalej Jednolity Plik Kontrolny – stanowisko fiskusa korzystne dla działalności naukowej