Dotacje w podstawie opodatkowania i proporcji VAT

  Dotacja jako element podstawy opodatkowania Dotacje i subwencje na stałe zagościły w polskim obrocie gospodarczym. Stanowią także konieczne uzupełnienie (a często wręcz podstawę) działalności podatników realizujących projekty naukowe i badawcze. Bezzwrotne finansowanie tego rodzaju przybiera różne formy i przeznaczane jest na różne cele. Niektóre kategorie dofinansowań mogą wpływać na rozliczenia w podatku od towarów […]