Pierwsze zasiedlenie przed Trybunałem Sprawiedliwości

  O wątpliwościach co do zgodności ustawy o VAT z dyrektywą 2006/112 raz jeszcze Na naszym blogu wielokrotnie wskazywaliśmy już na wątpliwości co do zgodności zwolnienia z VAT dostawy budynków i budowli, ukształtowanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z dyrektywą 2006/112. Problem ten dostrzeżony został już w orzecznictwie NSA, czego […]