Umorzenie zaległości podatkowych – czy z urzędem skarbowym można się dogadać?

  Zasada powszechności opodatkowania a rzeczywistość gospodarcza Z art. 84 Konstytucji RP wynika powszechny obowiązek do ponoszenia określonych w ustawach ciężarów i świadczeń publicznych (w tym podatków). Przepis ten wyznacza zasadę powszechności opodatkowania. Praktyka życia gospodarczego pokazuje jednak, że w niektórych przypadkach przedsiębiorca nie jest w stanie udźwignąć tych ciężarów. Wypadki losowe, nieuczciwy kontrahent i […]