Obniżenie CIT do 15%, czyli kilka uwag o kiju i marchewce

  Co się zmienia? 25 lutego 2016 r. Minister Finansów skierował do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W projekcie tym zapisano wprowadzenie – zapowiadanej już w kampanii wyborczej przez Prawo i Sprawiedliwość – obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. […]