Sprzedaż budynku dzierżawcy bez VAT

 

Real Estate.

Budynek na cudzym gruncie a prawo cywilne

Budynki trwale związane z gruntem, zgodnie z Kodeksem cywilnym, stanowią części składowe tego gruntu i nie mogą być odrębnym od gruntu przedmiotem własności. Oznacza to, że wybudowanie budynku na cudzym gruncie oznacza, że własność tego budynku przypada z mocy prawa właścicielowi gruntu. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku, w którym przedsiębiorca wydzierżawi grunt i zechce wybudować na nim budynek na potrzeby swojej firmy.

Jeśli po jakimś czasie obie strony zdecydują się przenieść własność budynku wzniesionego przez dzierżawcę powstaje pytanie o skutki takiej transakcji w świetle VAT.

Czytaj dalej Sprzedaż budynku dzierżawcy bez VAT

Aport do spółki osobowej a VAT

I Love V.A.T - business, finance and accountancy humorous sign / design.

Skutki aportu do spółki osobowej

Wkłady niepieniężne stanowią jeden z głównych sposobów szeroko rozumianego finansowania działalności spółek osobowych. Wniesienie wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część do spółki osobowej nie pozostaje obojętne w podatku od towarów i usług jeśli wnoszącym jest podatnik VAT. Jako że nie jest to typowa transakcja zwykle obciążana takim podatkiem, istnieją wątpliwości jakie skutki w VAT aport za sobą niesie.

Wkład niepieniężny jako czynność opodatkowana

Czytaj dalej Aport do spółki osobowej a VAT

Detektyw na etacie w firmie – czyli o tzw. dobrej wierze w VAT

Detective
Nawiązałem współpracę z nieznanym mi dotąd przedsiębiorcą – czy mam się bać?

Pytanie jest oczywiście przewrotne, bo trudno nawiązać współpracę z już sprawdzonym kontrahentem, zawsze musi być „ten pierwszy raz” (czyt. ta pierwsza transakcja). Należałoby je sformułować w taki sposób: czy podejmując współpracę z „nowym” kontrahentem przedsiębiorca powinien przeprowadzić jego weryfikację, swojego rodzaju „czynności sprawdzające” (weryfikacyjne), aby upewnić się, że nie ma do czynienia z oszustem podatkowym? To pytanie jest aktualne w określonych „ryzykownych” branżach takich jak np. obrót paliwami płynnymi, ale może potencjalnie dotknąć wielu innych towarów (oszuści są elastyczni – np. potrafią „przerzucić się” z elektroniki na słodycze – czekoladowe jajka „niespodzianki” czy kosmetyki).

Skąd ten problem?

Czytaj dalej Detektyw na etacie w firmie – czyli o tzw. dobrej wierze w VAT

Obniżenie CIT do 15%, czyli kilka uwag o kiju i marchewce

In the pursuit of money without realizing the danger concept
Co się zmienia?

25 lutego 2016 r. Minister Finansów skierował do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W projekcie tym zapisano wprowadzenie – zapowiadanej już w kampanii wyborczej przez Prawo i Sprawiedliwość – obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Tak jak wskazywano wcześniej, z obniżenia stawki nie skorzystają wszyscy podatnicy CIT – możliwość taką przewidziano jedynie dla małych podatników. Równie, jeśli nie bardziej interesujące, są te zmiany, o których wcześniej nie było mowy, a które także są objęte wspomnianym projektem.

Dla kogo obniżona stawka?

Czytaj dalej Obniżenie CIT do 15%, czyli kilka uwag o kiju i marchewce