Czy sprzedaż przedwojennej kamienicy będzie zwolniona z VAT?

Woonerf w Łodzi  przy 6 Sierpnia

Kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie?

Dostawa budynku podlega zwolnieniu z VAT, o ile tylko nie jest dokonywana przed pierwszym zasiedleniem, w ramach pierwszego zasiedlenia bądź w ciągu dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Sprzedając kamienicę wybudowaną np. w 1932 roku (temat bliski dla mnie, jako łodzianina – na zdjęciu powyżej mała próbka – ul. 6 sierpnia w Łodzi) musimy zatem rozstrzygnąć, czy w stosunku do tego budynku doszło już do pierwszego zasiedlenia.

Wyobraźmy sobie następujący stan faktyczny – kamienica została wybudowana w 1932 r. przez przedwojennego inwestora, sprzedana w tym samym roku, a koniec końców w 1972 r. została nabyta w spadku przez obecnego właściciela, który zastanawia się nad jej sprzedażą (zbycie dokonywane ma być w ramach działalności gospodarczej).

Właściciel dokonywał w niej jedynie drobnych remontów. Kamienica była początkowo wynajmowana, ale od 30 lat stoi pusta (kiepski stan techniczny). Czy planowana sprzedaż powinna być traktowana jako dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia czy już po pierwszym zasiedleniu?

Dostawa pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi “w wykonaniu czynności opodatkowanych”

Czytaj dalej Czy sprzedaż przedwojennej kamienicy będzie zwolniona z VAT?

Pierwsze zasiedlenie – na czym polega sprzeczność ustawy o VAT z prawem UE?

European Union flag on gavel isolated on white.
Rozumienie pierwszego zasiedlenia w ustawie o VAT – szereg dodatkowych wymogów

W świetle art. 2 pkt 14 ustawy o VAT pierwszym zasiedleniem na gruncie polskich przepisów jest sytuacja, w której dany obiekt budowlany (budynek bądź budowla) zostanie:

  • oddany do użytkowania,
  • w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu,
  • ich pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi– po jego wybudowaniu bądź kwalifikowanym ulepszeniu (gdy wydatki na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu).

Przesłanki te powinny być spełnione łącznie. Ich interpretacja budzi szereg wątpliwości, o jednej z nich wspominałem już w poprzednim wpisie (jak rozumieć „oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu”). Powstaje jednak bardziej generalne pytanie – jak się ma rozumienie pierwszego zasiedlenia wynikające z tego przepisu do prawa unijnego – czyli Dyrektywy 2006/112.

Zwolnienie transakcji nieruchomościowych w Dyrektywie 2006/112

Czytaj dalej Pierwsze zasiedlenie – na czym polega sprzeczność ustawy o VAT z prawem UE?