Niekorzystne zmiany w rozliczaniu strat – uważaj przy połączeniu spółek!

Zmiany w podatku dochodowym

Z początkiem tego roku ustawodawca zafundował podatnikom wiele zmian w podatkach dochodowych m.in. opodatkowanie CIT spółek komandytowych, czy tzw. estoński CIT.

Jedną ze zmian było także ograniczenie możliwości rozliczania strat przez podmiot, który uległ restrukturyzacji. W założeniu nowa regulacja ma zapobiegać szkodliwej optymalizacji podatkowej. Jednak wprowadzone niedawno ograniczenie negatywnie wpłynie na rozliczenie podatkowe spółek kapitałowych, które przejmują inny podmiot, nabywają przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w całkowicie uzasadniony ekonomicznie sposób.

Czytaj dalej Niekorzystne zmiany w rozliczaniu strat – uważaj przy połączeniu spółek!

Ważny wyrok TSUE dla przedsiębiorców dokonujących WNT (i nie tylko) – odzyskaj nienależnie zapłacony podatek!

Wyrokiem z 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19 TSUE orzekł, że obowiązujące od 2017 r. przepisy polskiej ustawy o VAT w zakresie, w jakim ustanawiają nowy warunek polegający na ustanowieniu terminu, zgodnie z którym skorzystanie z prawa do odliczenia uzależnione jest od złożenia deklaracji podatkowej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, są niezgodne z Dyrektywą VAT.

Orzeczenie otwiera drogę podatnikom do odzyskania nienależnie zapłaconych fiskusowi kwot z oprocentowaniem. Drogi są dwie. Po pierwsze możliwe byłoby złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą deklaracji podatkowej. Po drugie – wznowienie postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych.

Czytaj dalej Ważny wyrok TSUE dla przedsiębiorców dokonujących WNT (i nie tylko) – odzyskaj nienależnie zapłacony podatek!

Refakturowanie w podatku dochodowym

Czym jest refakturowanie?

Pojęcie „refakturowanie” – wykorzystywane głównie na potrzeby rozliczania VAT – polega na zafakturowaniu odsprzedaży usług bez doliczania jakiejkolwiek marży. Na gruncie VAT podmiot odsprzedający daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej, traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi.

Warto jednak pamiętać, że refakturowanie wywołuje skutki także na gruncie podatków dochodowych.

Czytaj dalej Refakturowanie w podatku dochodowym

Podatnik trafia do raju czyli parę słów o należytej staranności

W jednym z wcześniejszych wpisów wskazywaliśmy ryzyka i obciążenia, jakie wiążą się z handlem z kontrahentami mającymi siedzibę w tzw. rajach podatkowych. Wspomnieliśmy wówczas, że sama transakcja polskiego przedsiębiorcy nie musi być realizowana z podmiotem z raju podatkowego, wystarczy że rzeczywistym beneficjentem będzie rezydent podatkowy kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową. Jak polski podatnik ma tę okoliczność ustalić? Minister Finansów właśnie planuje objaśnić to podatnikom.

Czytaj dalej Podatnik trafia do raju czyli parę słów o należytej staranności