Jak walczyć z opieszałością urzędu skarbowego – czyli kilka uwag o przewlekłości postępowania

Dreifingerfaultier im Regenwald von Costa Rica

Organ nierychliwy?
Postępowanie podatkowe (a także postępowanie kontrolne prowadzone przez UKS) powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, choć nie później niż w ciągu miesiąca (w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania). Tyle przepisy. Praktyka pokazuje, że nawet w sprawach niespecjalnie skomplikowanych postępowania potrafią ciągnąć się miesiącami. Formalnie wszystko wydaje się w porządku – organ podatkowy powinien powiadomić stronę o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Tak się, z reguły, dzieje. Czy zatem wszystko jest w porządku?

Czytaj dalej Jak walczyć z opieszałością urzędu skarbowego – czyli kilka uwag o przewlekłości postępowania

Ceny transferowe na celowniku fiskusa

4a2ad72b-a55b-4e00-b582-b81c2f1e0e88

 

Renesans kontroli cen transferowych

Ministerstwo Finansów od pewnego czasu prowadzi działania zmierzające do aktywniejszych kontroli administracji podatkowej w obszarze transakcji między podmiotami powiązanymi. Warto pamiętać, że problem cen transferowych nie dotyka jedynie grup międzynarodowych – bardzo często kontroli w tym zakresie podlegają także mniejsi, krajowi podatnicy. Działalność prowadzona za pomocą kilku spółek, duże biznesy „rodzinne”, wspólne przedsięwzięcia – to idealne „cele” potencjalnej weryfikacji cen transferowych. Podatnicy często zakładają, że wystarczy jeśli w transakcji z podmiotem powiązanym generowany jest „jakiś” dochód – to jednak mylne podejście, które może dużo kosztować. Czytaj dalej Ceny transferowe na celowniku fiskusa

Kradzież firmowej gotówki a koszty uzyskania przychodów – niekorzystne orzecznictwo NSA

Burglar is carying full bag of money and is catched with flash light at night.

Przypadki chodzą po firmach

Mimo dbałości o mienie firmy przez przedsiębiorcę w praktyce zdarzają się przykre sytuacje utraty środków pieniężnych. Chodzi tu zarówno o kradzież środków z kasy czy dokonywanie przelewów środków firmy na prywatne rachunki przez nieuczciwego pracownika, jak i przestępstwa popełniane na szkodę firmy przez osoby trzecie (np. rozboje czy kradzieże z włamaniem). W bankach będą to także błędy techniczne systemów informatycznych skutkujące podwójnymi księgowaniami przelewów, posłużenie się przez nieuczciwego klienta fałszywymi czekami, kradzieże gotówki z bankomatów czy też wyłudzenia kredytów (posłużenie się podrobionym dowodem osobistym).

W związku z tym powstaje pytanie, czy tego rodzaju straty mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?