Czy przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym może świadczyć usługi dla swojego pracodawcy?

Thoughtful businessman with questions marks
Podatek liniowy a zasady ogólne

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do rozliczania swoich dochodów stałą 19% stawką podatkową. W porównaniu do progresywnej skali podatkowej (18% i 32%) – czyli przy rozliczaniu się na tzw. zasadach ogólnych – w przypadku przedsiębiorców, których dochody przekraczają kwotę 85 528 zł w roku podatkowym, podatek liniowy może być sposobem na znaczne oszczędności podatkowe. Skorzystanie z podatku liniowego wiąże się przy tym z pewnymi ograniczeniami:

  • brakiem możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem
  • brakiem możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej

(chyba że podatnik uzyskuje również dochody opodatkowane na zasadach ogólnych – np. ze stosunku pracy)

Kiedy stosowanie 19% stawki stałej jest wyłączone?

Czytaj dalej Czy przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym może świadczyć usługi dla swojego pracodawcy?