“Oddanie do użytkowania” – jeszcze o nowym trendzie w orzecznictwie NSA

Oddanie do użytkowania

Wyrok z 30 października 2014 r.

Poprzedni wpis poświęciłem nowatorskiemu podejściu NSA do pojęcia pierwszego zasiedlenia, jakie zostało przyjęte w niedawnym wyroku z 14 maja 2015 r. Sąd zakwestionował w nim zgodność przepisów polskiej ustawy o VAT z prawem unijnym. W kolejnych wpisach zajmę się jeszcze tym bardzo ciekawym orzeczeniem, szczegółami argumentacji prawnej oraz perspektywami na przyszłość.

Dziś jednak chciałbym bliżej zainteresować Was wcześniejszym wyrokiem NSA z 30 października 2014 r. (I FSK 1545/13), o którym wspomniałem w poprzednim wpisie. Orzeczenie to jest o tyle interesujące, że również kwestionuje dotychczasową praktykę organów podatkowych (bądźmy uczciwi – także, co do zasady, sądów administracyjnych) dotyczącą pierwszego zasiedlenia. Innowacyjność tego wyroku wynika jednak, w odróżnieniu od orzeczenia z 14 maja 2015 r., nie tyle z odwołania się do prawa unijnego (choć ten aspekt również pojawia się w uzasadnieniu), ale do stworzenia, innego niż zazwyczaj, a bardzo interesującego, podejścia do interpretacji pojęcia „oddanie do użytkowania”.

Czytaj dalej “Oddanie do użytkowania” – jeszcze o nowym trendzie w orzecznictwie NSA

Opodatkowanie VAT dostawy budynków i budowli – rewolucja w NSA!

Be the Change

„Pierwsze zasiedlenie” – źródło ryzyka
Przez czas funkcjonowania zwolnień z VAT dostawy budynków i budowli setki interpretacji indywidualnych i orzeczeń sądów administracyjnych utwierdzało w przekonaniu, że rozliczenie sprzedaży czy aportu nieruchomości zabudowanej musi być drogą przez mękę. Ponadto, obecnie, doliczenie VAT przy sprzedaży czy aporcie „na wszelki wypadek” nie eliminuje ryzyka podatkowego, a tylko przerzuca je na nabywcę (ryzyko zakwestionowania prawa do odliczenia!).
Pojęcie pierwszego zasiedlenia

Czytaj dalej Opodatkowanie VAT dostawy budynków i budowli – rewolucja w NSA!