20 gru

Dekalog starannego kupca – jak nie zostać ofiarą przestępstw karuzelowych w VAT?

Moses with Two Stones of Ten Commandments Cartoon Illustration

Rośnie liczba kontroli i postępowań prowadzonych przez urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowych, corocznie wzrasta także suma podatku naliczonego z faktur zakwestionowanych przez organy podatkowe i organny kontroli skarbowe w takich postępowań.

Ofiarami działalności przestępczej oszustów karuzelowych pozostają najczęściej niczego nieświadomi przedsiębiorcy.

W tym kontekście rodzi się pytania: jak zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami? Co można zrobić, aby legitymować się dobrą wiarą i należytą starannością?

Zapraszamy do zapoznania się z naszą broszurą, w której przedstawiamy dziesięć „przykazań” starannego kupca (ostrożnego przedsiębiorcy).

TAK, proszę o przesłanie na mój adres e-mailowy broszury i proszę o zapisanie mnie do newslettera, w ramach którego wysyłane będą informacje o nowych wpisach i materiałach do pobrania.
E-mail nie będzie wykorzystany do przesyłania informacji reklamowych ani spamu internetowego, cenimy sobie prywatność naszych czytelników.

15 gru

Interpretacje podatkowe – iluzoryczna ochrona?

Man Holding Part Of An Umbrella

Moc ochronna interpretacji indywidualnej

Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej nie może szkodzić wnioskodawcy – o czym stanowi Ordynacja podatkowa. Jak wiemy, uzyskanie interpretacji, w dużym uproszczeniu, przed dokonaniem transakcji zabezpiecza podatnika w taki sposób, że rozliczenie podatkowe danego zdarzenia w sposób, zaaprobowany przez organ podatkowy w interpretacji – gwarantuje, że stanowisko podatnika nie zostanie zakwestionowane.

Podatnik, w razie zmiany interpretacji czy nieuwzględnienia jej w postępowaniu podatkowym (ponieważ interpretacje nie są formalnie wiążące, jest to możliwe), nie zapłaci podatku, ani odsetek za zwłokę (nie grozi mu także odpowiedzialność karna skarbowa).

„Zastosowanie” się do interpretacji

Czytaj więcej

17 lis

Uszczelnienie systemu podatkowego – kijem w podatnika

Vector illustration ferocious Bulldog baseball player hits a ball

Zmiany w prawie podatkowym – kij czy marchewka?

Ostatnie dwa lata funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce to czas dynamicznych zmian przepisów podatkowych, nakierowanych, przede wszystkim, na przeciwdziałanie unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania. Chodzi tu o przepisy, które weszły w życie w 2015 oraz 2016 r., a także rozwiązania, które wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. oraz pomysły i projekty aktualnie dyskutowane na forum rządowym bądź parlamentarnym. Celem tych działań jest oczywiście zwiększenie dochodów budżetowych. W tym kontekście rodzą się dwa pytania:

  • czy przyjęte i planowane rozwiązania nie uderzą w uczciwych przedsiębiorców (kij)?
  • czy, jeśli celem ustawodawcy jest zwiększenie wpływów budżetowych, nie należałoby pomyśleć o działaniach, które zwiększałyby zaufanie podatników do państwa (wprowadzenie gwarancji ochrony praw podatników itp.), co zmniejszałoby zjawisko ucieczki od opodatkowania (marchewka)?
03 paź

Umorzenie zaległości nie dla poszkodowanych przez zaniedbania państwa – sprawa ZAiKS

Hand grabbing money bag

Przesłanki umorzenia zaległości podatkowych – nowe orzecznictwo

Parę miesięcy temu pisaliśmy na blogu o nowym orzecznictwie NSA liberalizującym podejście do problematyki umorzenia zaległości podatkowych. Sąd ten coraz częściej wskazuje, że możliwość umorzenia zaległości nie może być ograniczana wyłącznie do sytuacji, w których brak zapłaty podatku wynikał z okoliczności nadzwyczajnych (np. klęsk żywiołowych).

Jednocześnie zauważono, że pojęcie ważnego interesu podatnika funkcjonuje w szerszym znaczeniu i przesłanka ta może wystąpić także w związku ze znacznym wzrostem wydatków i spadkiem dochodów firmy, a także koniecznością ponoszenia wydatków na ochronę zdrowia przedsiębiorcy oraz członków najbliższej rodziny.

A co z błędami państwa?

Czytaj więcej

12 wrz

Pierwsze zasiedlenie w VAT – czy organ może powołać się na wadliwą implementację dyrektywy przeciwko podatnikowi?

Flags of Poland and the European Union Divided Diagonally - 3D Render of the Polish Flag and EU Flag with Silky Texture

Rozumienie pierwszego zasiedlenia w obecnie wydawanych interpretacjach

W aktualnie wydawanych interpretacjach indywidualnych jednolicie przyjmuje się, że przez pierwsze zasiedlenie, abstrahując od treści polskich przepisów (art. 2 pkt 14 ustawy o VAT), rozumie się „pierwsze zajęcie”, czy „pierwsze używanie” budynku i budowli. W interpretacjach tych organy podatkowe powołują się na wyrok NSA z 14 maja 2015 r. (I FSK 382/14) stwierdzając, że polski ustawodawca nie miał prawa do zawężenia definicji pierwszego zasiedlenia względem rozumienia tego pojęcia ukształtowanego w dyrektywie VAT. Organy podatkowe, ustalając zakres zwolnienia z VAT dostawy budynków i budowli powołują się na niezgodność polskiej ustawy z dyrektywą VAT (na wadliwą implementację dyrektywy VAT w Polsce).

Czy takie działanie jest prawidłowe?

Czytaj więcej

19 sie

Jak wykreślić hipotekę urzędu skarbowego?

Haus unter Richterhammer
Hipoteka jako zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego
Ustanowienie hipoteki na nieruchomości podatnika stanowi jeden ze sposobów zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego (zapłaty zaległości podatkowych). Ustanowienie hipoteki miało przy tym daleko idące konsekwencje dla samego bytu zobowiązania podatkowego. Otóż zgodnie z art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką (a także zastawem skarbowym) nie ulegają przedawnieniu, choć mogą by wówczas egzekwowane wyłącznie z przedmiotu hipoteki (lub zastawu). Oznacza to, że przepis ten stanowił podstawę do „zamrożenia” przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dlaczego piszę w czasie przeszłym?

Czytaj więcej

02 sie

Sprzedaż działek budowlanych przez osobę fizyczną a VAT

Land for sale

Czy jednorazowa sprzedaż działek „prywatnych” w ogóle może podlegać VAT?

Jeśli posiadasz grunt – działkę rolną – w atrakcyjnej okolicy, co do której potencjalnie istnieje możliwość zabudowy, trudno nie rozważyć podzielenia jej na mniejsze parcele oraz podjęcia działań, które zmierzałyby do umożliwienia ich zabudowy. Stanowi to wyraz racjonalnego gospodarowania swoim majątkiem i zwiększenia jego wartości.

W momencie jednak podjęcia decyzji o sprzedaży tak wydzielonych działek powstaje pytanie, czy osoba fizyczna, która dokonuje tego rodzaju czynności może być uznana za podatnika VAT?

Gdyby tak było, trzeba byłoby liczyć się z koniecznością poniesienia 23% podatku od towarów i usług (przy czym z reguły ciężar tego podatku poniesie sprzedający – nabywca, o ile nie jest podatnikiem VAT, mającym prawo do odliczenia, nie będzie zainteresowany dopłatą dodatkowych kwot ponad wartość rynkową ziemi).

Czytaj więcej

11 lip

Paliwo w ryczałcie za korzystanie z samochodów służbowych

polskie pienidze, zotwki, paliwo, tankowanie paliwa
Nieodpłatne korzystanie z samochodu służbowego przychodem dla pracownika

Umożliwienie korzystania przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi jego przychód ze stosunku pracy. Przez lata otwartym pozostawało pytanie o to, w jaki sposób ustalić wysokość tego przychodu. Pojawiały się pomysły, aby odwołać się do stawek wynajmu samochodów spotykanych na rynku, czy też oprzeć się na stawkach tzw. kilometrówki z przepisów wykonawczych Ministra Infrastruktury.

Czy można prościej? Ryczałt!

Czytaj więcej

24 cze

Dobra wiara a karuzele podatkowe w VAT – jak sobie poradzić z kontrolą podatkową?

Handsome businessman standing with boxing gloves over gray background. Looking at camera

Odliczenie VAT na celowniku organów podatkowych

Praktyka wskazuje na coraz większą liczbę kontroli podatkowych u przedsiębiorców, którzy pechowo nabyli duże ilości towaru od nieuczciwych kontrahentów. Kontrole te dotknąć mogą różnych branż. Okazuje się, że „ryzykownym” jest nie tylko sektor paliwowy, obrót elektroniką czy złomem, ale także sprzedaż słodyczy, napojów energetycznych czy nawet rajstop. Niczego nieświadomy przedsiębiorca może zatem dokonać zakupów od kontrahentów, będących, jak się później okazuje (po przeprowadzeniu długotrwałych i drobiazgowych, zwykle, postępowań), elementem struktur przestępczych, których celem było wyłudzenie VAT.

Co z tym zrobić?

Rosnąca skala problemu, z jakim muszą mierzyć się uczciwi przedsiębiorcy nabywający tego rodzaju towary (czy to z przeznaczeniem do dalszej sprzedaży, czy też w celu wykorzystania w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej), stawia nabywców przed problemem, w jaki sposób poradzić sobie z zarzutami braku dobrej wiary oraz niedochowania należytej staranności przy nabyciu tych towarów.

W jaki sposób należy zachować się podczas kontroli podatkowej, aby zwiększyć swoje szanse na korzystne zakończenie takiego postępowania?

Czytaj więcej

19 maj

Jak walczyć z opieszałością urzędu skarbowego – czyli kilka uwag o przewlekłości postępowania

Dreifingerfaultier im Regenwald von Costa Rica

Organ nierychliwy?
Postępowanie podatkowe (a także postępowanie kontrolne prowadzone przez UKS) powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, choć nie później niż w ciągu miesiąca (w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania). Tyle przepisy. Praktyka pokazuje, że nawet w sprawach niespecjalnie skomplikowanych postępowania potrafią ciągnąć się miesiącami. Formalnie wszystko wydaje się w porządku – organ podatkowy powinien powiadomić stronę o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Tak się, z reguły, dzieje. Czy zatem wszystko jest w porządku?

Czytaj więcej