10 sty

Odwrotne obciążenie na usługi budowlane w VAT

Miniature worker team building wooden block number 2017 on white background


Zapraszamy do pobrania naszego praktycznego poradnika – Odwrotne obciążenie w VAT a usługi budowlane.


Zmiany od 2017 r.

Omawiając noworoczne zmiany w podatkach wspomnieliśmy o wprowadzeniu odwrotnego obciążenia w VAT na usługi budowlane. W tym wpisie postaramy się przybliżyć podstawowe problemy związane z nowym sposobem rozliczeń, w tym istniejące ryzyka  i potencjalne działania zabezpieczające. Czytaj więcej

09 gru

Zmiany podatkowe 2017, czyli co przyniesie fiskus pod choinkę

Miser monster and cheapskate scrooge hand symbol with wearing a red coat as an icon for winter holiday selfish behavior and selfishness isolated on a white background.

Szczęśliwego Nowego Roku Podatkowego!

Wielkimi krokami zbliża się Nowy Rok, na który ustawodawca przygotował podatnikom szereg niespodzianek w przepisach podatkowych. Duża część zmian stanowi efekt procesów legislacyjnych zakończonych dopiero w ostatnim czasie, choć jest też kilka nowelizacji, których treść znana była od dawna. W porównaniu z nowelizacjami ostatnich lat zmiany są daleko idące, a ich kierunek w znacznej części determinowany hasłami walki z nadużyciami podatkowymi. W tym roku fiskus uznał, że podatnicy nie byli grzeczni i nie zasłużyli na prezent. Poniższy tekst przedstawia tylko wybrane zmiany – o niektórych już zresztą wspominaliśmy, a do niejednej jeszcze powrócimy w przyszłości. Czytaj więcej

26 paź

Działka z dopuszczeniem zabudowy – opodatkowanie dostawy VAT

Beautiful Summer sunset over field of hay bales in countryside landscape

Zwolnienie dla dostawy gruntów

Przepisy ustawy o VAT zwalniają z podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Nowelizacja ustawy o VAT ze skutkiem od 1 kwietnia 2013 r. wprowadziła do ustawy pojęcie „terenów budowlanych” odsyłając wyraźnie do przeznaczenia gruntów wynikającego z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku MPZP. Jakkolwiek treść przepisów nie wydaje się specjalnie skomplikowana, to jednak istnieją w dalszym ciągu wątpliwości odnośnie praktycznego stosowania zwolnienia. Czytaj więcej

28 wrz

Udostępnianie apartamentów wakacyjnych – inwestycja z bagażem problemów

Modern house interior

Apartament jako inwestycja

Zakup apartamentu w miejscowości wypoczynkowej to obecnie popularne rozwiązanie dla osób dysponujących wolnym kapitałem. Ten rodzaj inwestycji spopularyzował się na tyle w ostatnich latach, że duża część deweloperów rozszerza swoje oferty o usługi zarządzania wynajmem apartamentów. Posiadanie własnego apartamentu w kurorcie wypoczynkowym daje w takim przypadku możliwość nie tylko dysponowania lokum do własnych celów wakacyjnych, ale także osiągania stałych (choć niewielkich) zysków z wynajmu. Stałym elementem inwestycji jest zaangażowanie operatora – zewnętrznego podmiotu (często jest nim sam deweloper), który dba o wyszukiwanie klientów i obsługę wynajmu. Osiąganie zysku z takiej usługi wywołuje skutki m.in. na gruncie VAT. Czytaj więcej

02 wrz

Unikanie opodatkowania – reorganizacja działań administracji podatkowej

Porcelain businessman with loupe on the gray background. 3d illustration.

Nowe zadania Departamentu Systemu Podatkowego

W komunikacie z 18 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o reorganizacji Departamentu Systemu Podatkowego (DSP), w którym skupić mają się działania dotyczące trzech aspektów:

  • przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania poprzez stosowanie generalnej klauzuli antyabuzywnej;
  • zawieranie porozumień dotyczących uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania cen transakcyjnych;
  • nadzór nad jednolitym stosowaniem przepisów prawa podatkowego (w szczególności ukrócenie procederu „legalizacji” schematów abuzywnych przez system interpretacji).

Działanie te wpisują się w kontynuowaną aktywność Ministerstwa Finansów na polu walki z unikaniem opodatkowania. Czytaj więcej

12 sie

Członek zarządu świadczący usługi zarządzania na rzecz spółki jako podatnik VAT

Rear view of a full length man in a formal suit who is looking out the window in a modern panoramic meeting room in Singapore. The concept of highly professional financial or legal services.

Inaczej w PIT, inaczej w VAT

Z wieloletniej i ugruntowanej już praktyki sądów administracyjnych i organów podatkowych wynika, że na gruncie podatku dochodowego wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu zawsze stanowić będzie przychód z działalności wykonywanej osobiście. Sądy i organy konsekwentnie odmawiają uznania przychodów osiąganych w ten sposób za przychody związane z działalnością gospodarczą. Na gruncie VAT uznanie, że czynności nie stanowią działalności gospodarczej oznacza wyłączenie z zakresu tego podatku. Sprawa nie jest jednak tak oczywista jak w podatku dochodowym – dotychczas nie wypracowano jednolitego podejścia w tym zakresie. Mając na względzie konstrukcję odliczenia podatku naliczonego – ryzyko zakwestionowania takich usług w VAT obciąża zarówno członka zarządu będącego usługodawcą, jak i spółkę – usługobiorcę. Czytaj więcej

06 lip

Brak obowiązku stosowania prewspółczynnika przed 2016 r.

button prozent smile

Korzystny wyrok WSA w Szczecinie

W jednym z poprzednich wpisów poruszyliśmy temat stosowania nowych przepisów o prewspółczynniku, wskazując na wątpliwości dotyczące ograniczenia w odliczeniu VAT w odniesieniu do zakupów dokonanych przed 1 stycznia 2016 r. W ostatnim czasie opublikowane zostało uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 16 czerwca 2016 r. (I SA/Sz 322/16), w którym Sąd potwierdził brak konieczności ograniczania odliczenia przed 2016 r. w przypadku zakupów dokonywanych na cele mieszane – związane z działalnością gospodarczą i z działalnością inną niż działalność gospodarcza. Czytaj więcej

01 lip

Jednolity Plik Kontrolny – stanowisko fiskusa korzystne dla działalności naukowej

Cartoon Character Einstein Isolated on White Background. Vector EPS 10.

Interpretacja ogólna rozszerza zakres podmiotów objętych okresem przejściowym

Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące szczególnych zasad raportowania do organów podatkowych ksiąg podatkowych i ewidencji VAT przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Rozwiązanie to – korzystne głównie dla fiskusa – nałożyło nowe obciążenia administracyjne na podatników. Z tego powodu w przepisach przewidziany został okres przejściowy (wyłączenie z obowiązku) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Istnieje jednak duża grupa podatników, którzy prowadzą księgi przy użyciu programów komputerowych, lecz nie posiadają statutu przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – sytuacją tej grupy zajął się Minister Finansów w wydanej 20 czerwca 2016 r. interpretacji ogólnej (nr PK4.8012.55.2016). Czytaj więcej

17 cze

Pre-współczynnik w praktyce – czyli dziel i odliczaj

Prozent

Pół roku obowiązywania przepisów

Przepisy o „sposobie określenia proporcji”, czyli o tzw. pre-współczynniku w VAT obowiązują już blisko pół roku. To zatem dobry moment na krótkie podsumowanie najistotniejszych wyzwań i wątpliwości, jakie pojawiły się dotychczas przy stosowaniu nowych przepisów. Dla przypomnienia dodajmy, że pre-współczynnik dotyczy tych podatników, którzy nabyte towary i usługi wykorzystują zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza. Czytaj więcej

03 cze

Pełnomocnictwo ogólne – nowe korzyści dla podatników

Vertrag schlieen Stift berreichen

Zmiany w zakresie pełnomocnictw

Od 1 stycznia 2016 r. do przepisów procedury podatkowej wprowadzone zostały nowe rodzaje pełnomocnictw w sprawach podatkowych – pełnomocnictwa szczególne i do doręczeń. Natomiast szczególnie interesującą zmianą dla podatników jest wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych. Możliwość korzystania z nich uruchomiona zostanie już od 1 lipca – warto zatem przyjrzeć się na jakich zasadach funkcjonować będzie to rozwiązanie i jakie będą zalety jego stosowania. Czytaj więcej