28 wrz

Udostępnianie apartamentów wakacyjnych – inwestycja z bagażem problemów

Modern house interior

Apartament jako inwestycja

Zakup apartamentu w miejscowości wypoczynkowej to obecnie popularne rozwiązanie dla osób dysponujących wolnym kapitałem. Ten rodzaj inwestycji spopularyzował się na tyle w ostatnich latach, że duża część deweloperów rozszerza swoje oferty o usługi zarządzania wynajmem apartamentów. Posiadanie własnego apartamentu w kurorcie wypoczynkowym daje w takim przypadku możliwość nie tylko dysponowania lokum do własnych celów wakacyjnych, ale także osiągania stałych (choć niewielkich) zysków z wynajmu. Stałym elementem inwestycji jest zaangażowanie operatora – zewnętrznego podmiotu (często jest nim sam deweloper), który dba o wyszukiwanie klientów i obsługę wynajmu. Osiąganie zysku z takiej usługi wywołuje skutki m.in. na gruncie VAT. Czytaj więcej

02 wrz

Unikanie opodatkowania – reorganizacja działań administracji podatkowej

Porcelain businessman with loupe on the gray background. 3d illustration.

Nowe zadania Departamentu Systemu Podatkowego

W komunikacie z 18 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o reorganizacji Departamentu Systemu Podatkowego (DSP), w którym skupić mają się działania dotyczące trzech aspektów:

  • przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania poprzez stosowanie generalnej klauzuli antyabuzywnej;
  • zawieranie porozumień dotyczących uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania cen transakcyjnych;
  • nadzór nad jednolitym stosowaniem przepisów prawa podatkowego (w szczególności ukrócenie procederu „legalizacji” schematów abuzywnych przez system interpretacji).

Działanie te wpisują się w kontynuowaną aktywność Ministerstwa Finansów na polu walki z unikaniem opodatkowania. Czytaj więcej

12 sie

Członek zarządu świadczący usługi zarządzania na rzecz spółki jako podatnik VAT

Rear view of a full length man in a formal suit who is looking out the window in a modern panoramic meeting room in Singapore. The concept of highly professional financial or legal services.

Inaczej w PIT, inaczej w VAT

Z wieloletniej i ugruntowanej już praktyki sądów administracyjnych i organów podatkowych wynika, że na gruncie podatku dochodowego wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu zawsze stanowić będzie przychód z działalności wykonywanej osobiście. Sądy i organy konsekwentnie odmawiają uznania przychodów osiąganych w ten sposób za przychody związane z działalnością gospodarczą. Na gruncie VAT uznanie, że czynności nie stanowią działalności gospodarczej oznacza wyłączenie z zakresu tego podatku. Sprawa nie jest jednak tak oczywista jak w podatku dochodowym – dotychczas nie wypracowano jednolitego podejścia w tym zakresie. Mając na względzie konstrukcję odliczenia podatku naliczonego – ryzyko zakwestionowania takich usług w VAT obciąża zarówno członka zarządu będącego usługodawcą, jak i spółkę – usługobiorcę. Czytaj więcej

06 lip

Brak obowiązku stosowania prewspółczynnika przed 2016 r.

button prozent smile

Korzystny wyrok WSA w Szczecinie

W jednym z poprzednich wpisów poruszyliśmy temat stosowania nowych przepisów o prewspółczynniku, wskazując na wątpliwości dotyczące ograniczenia w odliczeniu VAT w odniesieniu do zakupów dokonanych przed 1 stycznia 2016 r. W ostatnim czasie opublikowane zostało uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 16 czerwca 2016 r. (I SA/Sz 322/16), w którym Sąd potwierdził brak konieczności ograniczania odliczenia przed 2016 r. w przypadku zakupów dokonywanych na cele mieszane – związane z działalnością gospodarczą i z działalnością inną niż działalność gospodarcza. Czytaj więcej

01 lip

Jednolity Plik Kontrolny – stanowisko fiskusa korzystne dla działalności naukowej

Cartoon Character Einstein Isolated on White Background. Vector EPS 10.

Interpretacja ogólna rozszerza zakres podmiotów objętych okresem przejściowym

Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące szczególnych zasad raportowania do organów podatkowych ksiąg podatkowych i ewidencji VAT przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Rozwiązanie to – korzystne głównie dla fiskusa – nałożyło nowe obciążenia administracyjne na podatników. Z tego powodu w przepisach przewidziany został okres przejściowy (wyłączenie z obowiązku) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Istnieje jednak duża grupa podatników, którzy prowadzą księgi przy użyciu programów komputerowych, lecz nie posiadają statutu przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – sytuacją tej grupy zajął się Minister Finansów w wydanej 20 czerwca 2016 r. interpretacji ogólnej (nr PK4.8012.55.2016). Czytaj więcej

17 cze

Pre-współczynnik w praktyce – czyli dziel i odliczaj

Prozent

Pół roku obowiązywania przepisów

Przepisy o „sposobie określenia proporcji”, czyli o tzw. pre-współczynniku w VAT obowiązują już blisko pół roku. To zatem dobry moment na krótkie podsumowanie najistotniejszych wyzwań i wątpliwości, jakie pojawiły się dotychczas przy stosowaniu nowych przepisów. Dla przypomnienia dodajmy, że pre-współczynnik dotyczy tych podatników, którzy nabyte towary i usługi wykorzystują zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza. Czytaj więcej

03 cze

Pełnomocnictwo ogólne – nowe korzyści dla podatników

Vertrag schlieen Stift berreichen

Zmiany w zakresie pełnomocnictw

Od 1 stycznia 2016 r. do przepisów procedury podatkowej wprowadzone zostały nowe rodzaje pełnomocnictw w sprawach podatkowych – pełnomocnictwa szczególne i do doręczeń. Natomiast szczególnie interesującą zmianą dla podatników jest wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych. Możliwość korzystania z nich uruchomiona zostanie już od 1 lipca – warto zatem przyjrzeć się na jakich zasadach funkcjonować będzie to rozwiązanie i jakie będą zalety jego stosowania. Czytaj więcej

13 maj

Ceny transferowe na celowniku fiskusa

4a2ad72b-a55b-4e00-b582-b81c2f1e0e88

 

Renesans kontroli cen transferowych

Ministerstwo Finansów od pewnego czasu prowadzi działania zmierzające do aktywniejszych kontroli administracji podatkowej w obszarze transakcji między podmiotami powiązanymi. Warto pamiętać, że problem cen transferowych nie dotyka jedynie grup międzynarodowych – bardzo często kontroli w tym zakresie podlegają także mniejsi, krajowi podatnicy. Działalność prowadzona za pomocą kilku spółek, duże biznesy „rodzinne”, wspólne przedsięwzięcia – to idealne „cele” potencjalnej weryfikacji cen transferowych. Podatnicy często zakładają, że wystarczy jeśli w transakcji z podmiotem powiązanym generowany jest „jakiś” dochód – to jednak mylne podejście, które może dużo kosztować. Czytaj więcej

29 kwi

Dotacje w podstawie opodatkowania i proporcji VAT

Piggy bank standing by a blackboard with charity donation message.  Isolated on white.

Dotacja jako element podstawy opodatkowania

Dotacje i subwencje na stałe zagościły w polskim obrocie gospodarczym. Stanowią także konieczne uzupełnienie (a często wręcz podstawę) działalności podatników realizujących projekty naukowe i badawcze. Bezzwrotne finansowanie tego rodzaju przybiera różne formy i przeznaczane jest na różne cele. Niektóre kategorie dofinansowań mogą wpływać na rozliczenia w podatku od towarów i usług. W niniejszym wpisie wskażemy główne obszary problematyki z tym związanej. Czytaj więcej

22 kwi

Odpowiedzialność członków zarządu – kilka uwag praktycznych

Bad Record

 

Regulacja prawna źródłem wątpliwości

Członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność szczególnego rodzaju – za zaległości podatkowe spółki kapitałowej. Podstawę prawną takiej odpowiedzialności przewiduje art. 116 Ordynacji podatkowej. Organy podatkowe chętnie i często korzystają z tej instytucji prawnej. Pomimo prawie 20 lat obowiązywania regulacji, praktyka stosowania przepisów nadal jednak nie rozwiała wielu wątpliwości. W niniejszym wpisie prezentujemy wybrane aspekty praktyczne związane z przypisaniem takiej odpowiedzialności. Czytaj więcej